جملات تاثیر گذار آندره موروا

جملات آندره موروا
جملات آندره موروا

جملات تاثیر گذار آندره موروا

Jomlat Tasiergozar André Maurois

اگر یك معاون و یا قائم مقام به گونه ای قلبی نپذیرد كه مدیر مافوق او

دانسته‌های تجربه‌هایش بالاتر از او است

هرگز نمی تواند خدمتگزاری درست باشد

جملات تاثیر گذار آندره موروا

Jomlat Tasiergozar André Maurois

برای كار كردن كافی نیست كه انسان پشت یك میز بنشیند

بلكه باید خود را در هنگام كار از همه ی اندیشه های گوناگون پاس داشته

و در امان نگاه دارد

جملات تاثیر گذار آندره موروا

Jomlat Tasiergozar André Maurois

یك عشق بزرگ

به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی

از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد

جملات تاثیر گذار آندره موروا

Jomlat Tasiergozar André Maurois

كسی كه با نیروی تمام دوست دارد و با قدرت كامل عشق می ورزد

می فهمد كه اگر لازم باشد باید خود را تازگی مجدد بخشد

و دم به دم خویش را نو و نوتر نماید

جملات تاثیر گذار آندره موروا

Jomlat Tasiergozar André Maurois

عشق نیاز به تجزیه كننده ندارد

بلكه برای بیان نیازمند شاعر است

جملات تاثیر گذار آندره موروا

Jomlat Tasiergozar André Maurois

اگر ما دلدار خود را با ویژگی های خاص خودش برگزیده ایم

باید بگذاریم كه او در حركات و پرورش و نمو آزاد باشد

جملات تاثیر گذار آندره موروا

Jomlat Tasiergozar André Maurois

بزرگترین رمز خسته نشدن طبیعی بودن است

جملات تاثیر گذار آندره موروا

Jomlat Tasiergozar André Maurois

كسی كه دیگری را دوست دارد و به راستی به او عشق می ورزد

هر روز تلاش می كند یك كشیش دهكده ای باشد كه دوست دارد

همه شب خیابان های تنگ و پرپیچ و خم خود را طی كند

و در محیط اندیشه و هوش و استعداد محبوب خود گردش نماید

جملات تاثیر گذار آندره موروا

Jomlat Tasiergozar André Maurois

استعداد و ذوق همیشه برای زن و شوهر

تازگی و تجدد و تنوع پایدار و همیشگی ایجاد می كند

جملات تاثیر گذار آندره موروا

Jomlat Tasiergozar André Maurois

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.