جملاتی از آنتونی رابینز

جملات آنتونی رابینز
جملات آنتونی رابینز

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

فرق آدم هاي موفق و ناموفق در آنچه كه دارند نيست

بلكه در اين است كه با توجه به امكانات و تجربه هاي خود چه مي بينند و چه مي كنند

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

بايد از گذشته درس بياموزيم

نه اينكه در گذشته ها زندگي كنيم

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

تمام محدوديت هايي كه داريد

آنهايي هستند كه خودتان براي خود ايجاد كرده ايد

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

ما بايد خود را با زندگي آنچنان كه هست

و نه آن گونه كه مي خواهيم باشد سازگار كنيم

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

در مسير هر موفقيت بزرگ

دشواري ها و ناكامي هاي بزرگي قرار دارد

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

براي رفع فشارهاي عصبي بايد دو گام برداشت

گام نخست اينكه براي مسائل جزيي خود را ناراحت نكنيد

گام دوم اينكه بدانيد همه ي مسائل جزيي هستند

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

رضايت خاطري كه از كمك ديگران به دست مي آيد

به هيچ بهايي قابل خريداري نيست

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

اگر راه هايي براي كمك به ديگران كشف كنيد كه متناسب با درآمدتان باشد

به يكي از بزرگترين دلخوشي هاي زندگي دست خواهيد يافت

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

بيشتر مردم مي پذيرند

چيزهايي بسيار ارزشمندتر از پول را از دست بدهند

تا پول بيشتري به دست آورند

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

خدمت به همنوع تنها يك وظيفه نيست

بلكه فرصتي است تا بتوانيم بخشي از دِين خود را به جامعه ادا كنيم

جملاتی از آنتونی رابینز

Jomlat Az Anthony Robbins

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.