دانلود آهنگ و متن شعر گندمو کی میخوره از مرتضی احمدی

گندمو کی میخوره

گندمو کی میخوره ،گندمو کی میخوره،شعر گندمو کی میخوره،اهنگ گندمو کی میخوره،دانلود آهنگ گندم کی میخوره،دانلود گندمو کی میخوره،متن شعر گندمو کی میخوره،کد آهنگ پیشواز گندمو کی میخوره،شعر گندم رو کی میخوره،دانلود آهنگ گندم کی میخوره مرتضی احمدی،دانلود آهنگ گندم رو کی میخوره،دانلود اهنگ گندمو کی میخوره از مرتضی احمدی،دانلود آهنگ گندم و کی میخوره از مرتضی احمدی

گندمو کی میخوره

دانلود آهنگ و متن شعر گندمو کی میخوره از مرتضی احمدی در سایت جسارت.تقریبا همه ما آهنگ گندمو کی میخوره رو شنیدیم و با اون خاطره داریم .این اهنگ توسط مرحوم مرتضی احمدی در برنامه صدای طهرون پخش شد

گندمو کی می خوره؟گندمو موش می خوره، موشه و گندم

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

موشه رو کی می خوره؟

موشو گربه می خوره، گربه و موشه

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

گربه رو کی می خوره؟

گربه رو سگ می خوره، سگه و گربه و موشه و گندم

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

سگه رو کی می خوره؟

سگو گرگه می خوره،گرگه و سگه و گربه و موشه

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

گرگه رو کی می خوره؟

گرگه رو ببر می خوره، ببره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندم

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

ببره رو کی می خوره؟

ببره رو شیر می خوره، شیره و ببره و گرگه و سگه و گربه و موشه

شیره رو کی می خوره؟

شیرو شمشیر می خوره،شمشیر و شیره و ببره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندم

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

شمشیرو کی می خوره؟

شمشیرو زنگ می خوره، زنگه و شمشیرو شیره و ببره و گرگه و سگه و گربه و موشه

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

زنگه رو کی می خوره؟

زنگه رو خاک می خوره، خاکه و زنگه و شمشیرو شیره و ببره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندم

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

خاکه رو کی می خوره؟

خاکو آبه می خوره، آبه و خاکه و زنگه و شمشیرو شیره و ببره و گرگه و سگه و گربه و موشه

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

آبه رو کی می خوره؟

آبو آدم می خوره، آدم و آبه و خاکه و زنگه و شمشیرو شیره و ببره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندم

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

آدمو کی می خوره؟

آدمو گور می خوره

گوره و آدمو و آبه و خاکه و زنگه و شمشیرو شیره و ببره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندم

گندم گل گندم ای خدا، دختر مال مردم ای خدا

گندمو کی میخوره

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد قفس

شعر در مورد پدربزرگ

شعر در مورد آلزایمر

شعر در مورد بخشندگی

شعر در مورد پل صراط

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.