اس ام اس پند آموز جدید

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

ژرژ واشنگتن

نهال دوستی واقعی آهسته رشد می کند

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

حسین بهزاد

هرگز تکبر نداشته باش که هنر را تکبر نیست

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

ناپلئون

از پیروزی تا سقوط فقط یک ثانیه فاصله است

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

آنتونی رابینز

پرسش های ما افکار ما را می سازند

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

هیوم

دوستی مهم ترین نیکبختی انسان است

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

مارلو

فصیح ترین زبان عمل است

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

حضرت محمد (ص)

زیبایی مرد در فصاحت زبان اوست

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

جامی

سخن را زیوری جز راستی نیست

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

حسین بهزاد

آینده را ما می سازیم

مگر از دیروز تا امروز را نساخته ایم

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

محمد حجازی

تنها نعمتی که به رنج زیستن می ارزد آزادی است

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

داوینچی

آرزو کردن شرط نیست

شرط ، تحقق آرزو ست

اس ام اس پند آموز جدید

SMS Pand AMooz Jadid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.