اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

دوست بدارید کسانی را که به شما پند می دهند

نه مردمی که شما را ستایش می کنند

(دور وبل)

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

شاد ماندن به هنگامی که انسان درگیر و دار کارهای ملال آور

و پرمسئولیت است هنر کوچکی نیست.

(نیچه)

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

ارزش انسان به داشته هایش نیست

به چیزی است که آرزوی بدست آوردنش را دارد.

(جبران خلیل جبران)

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

می توان حقیقتی را دوست نداشت

اما نمی توان منکر آن شد.

(روسو)

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

دانستن کافی نیست

باید به دانسته خود عمل کنید

(ناپلئون هیل)

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

دنیا بسیار وسیع است

و برای همه جائی هست

سعی کنیم جای واقعی خود را پیدا کنیم

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

هر اقدامی اگر بزرگ باشد

ابتدا محال به نظر می رسد.

(کارلایل)

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

آدمی ساخته افکار خویش است

فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.

موریس مترلینگ

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است

(روسو)

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد

موجودی زنده محسوب نمی شود

(مونتسکیو)

اس ام اس و پیامک فلسفی جدید

SMS Falsafi Jadid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.