اس ام اس و حرف های عاشقانه SMS Asheghaneh

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

رفتن بهانه نمی خواهد

بهانه های ماندن  که تمام شوند کافیست

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

نمی دانم دل من نازک است

یا چشمان تو تیز

هرچه نگاه به تو می دوزم

بند دلم پاره می شه

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

مسافت نمی تونه به محبت فاصله بده

با اینکه کنارم نیستی اما مهربونیتو حس می کنم

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

مهربانی زبانی است که

برای کور دیدنی

برای کر شنیدنی

و برای لال گفتنی است

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

دوره

دوره ی تنهایی دست ها نیست

دوره

دوره ی تنهایی دل هاست

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

به جان ثانیه هایی که در فراق چشمانت می گذرند

دل کوچکم تنگ نگاه توست

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

تا جان به تنم باشد

یادت به سرم باشد

تا سر ندهم بر باد

هرگز نروی از یاد

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

تنها تفاوت ما این است

تو به خاطر نمی آوری

من از خاطر نمی برم !

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

آمدی رفت زدل صبر و قرارم بنشین

بنشین تا به خود آید دل زارم بنشین

دل و دین بردی و اکنون بی جانم آمده ای

بنشین تا به تو آن هم بسپارم بنشین

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

اس ام اس و حرف های عاشقانه

SMS Asheghaneh

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.