اس ام اس های پند آموز

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

ویر

زندگی چیست ؟

یک مزبلۀ کثیف ، یک قتلگاه فجیع

یک دارالمجانین بزرگ که تا کنون تحت هیچ قانون منظمی اداره نشده است

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

اُرد بزرگ

هیچ گاه در برابر فرزند

همسرتان را بازخواست نکنید

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

مارک تواین

من از عشق بدم می آید

برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

سه نه ک

اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

اُرد بزرگ

اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم

پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم شد

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

مارک تواین

صدیق ترین ، بی توقع ترین ، مفیدترین

و دائمی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

سامرست موام

کمی عقل سلیم

اندکی اغماض و قدری خوش خلقی داشته باشید

آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت اید

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

اُرد بزرگ

آدمی می تواند بارها و بارها

به شیوه های گوناگون قهرمان شود

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

اگر سزاوار آن است که دوست با جزر زندگی ات آشنا شود

بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد زیرا چه امیدی است

به دوستی که می خواهی در کنارش باشی

تنها برای ساعات و یا قلمرو مشخصی ؟

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

شاتو بریان

یک اراده خم نشونده

بر همه چیز، حتی بر زمان قالب می آید

اس ام اس های پند آموز

SMS Pand AMooz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.