اس ام اس های دپرس

اس ام اس دپرس
اس ام اس دپرس

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

هواى فاصله سرد است

من از کلاف دلم برایت خیال گرم مى بافم !

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

یکی از

خوردنی های همیشگیم غصه س …

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

من همان اتفاقم که افتاد

و شکست

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

ﻧﺒﺎﺵ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ

آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﺴﺘﯽ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﻢ …

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

و عشقم قفسی ست

از پرنده خالی …

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ

ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

در سکوت دردناک حرف هایم به گل نشسته ام

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

تابستان داغی ست

من اما دلم دیگر به این زندگی گرم نمیشود …

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

بیزار میشوم از روزگار که گاهی جایی یا جایگاهی را خالی میکند

به گمانم حتی به ذهنش نمیرسد که جای بعضیها را نمیتوان پر کرد

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

حالم حال گرگی است که خداوند توبه اش را پذیرفته

ولی مردمان میگویند : توبه گرک مرگ است !

اس ام اس های دپرس

SMShaye Depres

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.