اس ام اس های دپرسی

اس ام اس دپرس
اس ام اس دپرس

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

جایی خواندم ما آدم ها زنده ایم به سبب آنکه کسی دوستمان داشته باشد

سوالی پیش آمد !

من برای چه زنده ام ؟

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

گاهی باید بعضی احساس ها رو بذاری توی خونه ی سالمندان دلت

و اینقدر بهشون بی توجهی کنی تا بمیرن !

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

سنگین تر از آنم که

با گریه سبک شوم …

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

گریه کردن و خرد شدن کافی نیست

در جواب رفتن تو باید مرد

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

شاید گوشم بدهکار نباشد

ولی قلبم تا دلت بخواهد ورشکسته است …

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

کاش إنقدری که آدما دلمون رو شکستن

یه بارم خلوتمونو میشکستن

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

گذشته را که به یاد می آورم از حال میروم !

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

کمترین آرزویم برایت این است که با چشمان مهربانت

هرگز نامهربانی روزگار را نبینی هرچند که با من نامهربان بودی

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

ظاهرا آرومم

ولی رسما داغونم

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

گاهی خوب است آدم بداند وقتش رسیده دست بکشد

و رها کند و قبول کند که جنگیدن بس است …

گاهی باید بگذاری سرنوشت بیاید

روزگار خودی نشان بدهد و همه چی دست به دست هم دهد

تا اوضاع رقم بخورد و تو ساکت و سرد تنها ورق بخوری

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

ما گول خوردیم وقتی گفتند سلام سلامتی می آورد

ما از همان روز که به عشق گفتیم سلام تا به امروز تب کرده ایم

چه سلامی ؟ چه علیکی ؟ ما جوابی هم از عشق نگرفتیم

اس ام اس های دپرسی

SMShaye Depresi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.