اس ام اس فلسفی و با معنی

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

دنیا بسیار وسیع است و برای همه جائی هست

سعی کنیم جای واقعی خود را پیدا کنیم

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

هر اقدامی اگر بزرگ باشد ابتدا محال به نظر می رسد

کارلایل

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

آدمی ساخته افکار خویش است

فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است

موریس مترلینگ

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است

روسو

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

کسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد

موجودی زنده محسوب نمی شود

مونتسکیو

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

زندگی دشمن شما نیست

اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد

ریچارد کارسون

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

اگر تنها از امید انتظار معجزه داری در اشتباهی

امید باید با حرکت توأم باشد

محمد اقبال

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد

سعی و عمل دیگر معنی نداشت

موریس مترلینگ

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

فضائی بین پندار و عمل وجود دارد

که با پشتکار پیموده می شود

جبران خلیل جبران

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

این که چقدر زمان داری مهم نیست

چگونه می گذرانی مهم است

لینکلن

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود

مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد

ادکارآلن پو

اس ام اس فلسفی و با معنی

SMS and philosophical significance

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.