اس ام اس فلسفی عاشقانه

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

همانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست

امام حسین ع

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

انسان نمی تواند به همه نیکی کند

ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد

رولن

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

نوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار کوتاهی دارند

امرسون

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

نه ترن ، نه ریل ها ، اصل نیستند ، اصل حرکت است

ژیلبر سیسبرون

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

مصمم به نیک بختی باش ، نیک بخت می شوی

لینکلن

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

بدی را با عدالت پاسخ دهید ، مهربانی را با مهربانی

کنفوسیوس

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی ، قانونمند زندگی کن

ولتر

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

شاخ پربار سر بر زمین می نهد

و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است

گاندی

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند

فاصله این دو را زندگی کنیم

سانتابان

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

خداوند همه چیز را در یک روز نیافریده است

پس چه چیز باعث شده که من بیندیشم

که می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم

اس ام اس فلسفی عاشقانه

SMS philosophical romance

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.