اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

امام علی علیه السلام

اگر کوه ها بلرزه درآمدند تو پابرجا واستوار باش

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

سعدی

نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند

ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

سعید نفیسی

انسان فهمیده و خردمند کسی است

که هیچ عادت و انس او را کور و کر نکند

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

لقمان حکیم

اگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پر بها ست

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

پاسکال

مرد پرهیزکار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

ضرب المثل چینی

اگر به خاموش کردن آتش می روی

لباس علفی برتن مکن

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

حضرت محمد (ص)

نظر به پایان کارانداختن نیمه زندگی است

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

ضرب المثل فرانسوی

انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

شیللر

آنکه بیش از اندازه محتاط است

بسیار کم کار انجام می دهد

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

ابوالعلا

باید از بدی کردن بیشتر بترسیم تا بدی دیدن

اس ام اس فلسفی بسیار زیبا

SMS Falsafi Besyar Ziba

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.