اس ام اس فلسفی ادبی

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

بزرگمهر

خرد در پیکار با دیوان

برنده ترین سلاح ها  است

در برابر شمشیر تیز دیو

خرد جوش است و جان بدان روشن

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

نادر شاه افشار

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران

زنان و کودکان کشورم را در آرامش و شادان ببینم

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

جبران خلیل جبران

همه آنچه در خلقت است

در درون شماست و هر آنچه درون شماست

در خلقت است

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

دوکلوس

جوانی صندوق در بسته ای است

که فقط پیران می دانند درون آن چیست

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

اُرد بزرگ

شورش های آدمیان

با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود

به سامانه درست خویش باز می گردد

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

کانت

چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی «مثل من رفتار کن»

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

جبران خلیل جبران

آرامش گهواره ای ست

بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

اُرد بزرگ

هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است

بارگاه هنر با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

کارول‌ بیکر

مطیع‌ مرد باشید تا شما را بپرستد

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

جان اشتنبک

بزرگترین امید آن است

که امید را به قصد کشت کتک بزنیم

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

چارلز کیترنیک

مشکلی که خوب تشریح و حلاجی شده باشد

نصفش حل شده است

اس ام اس فلسفی ادبی

SMS Falsafi Adabi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.