اس ام اس فلسفي و پند آموز

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

نشانه و مشخصه عاقل ترین مردم  خوش اخلاق ترین آنهاست

امام صادق«ع»

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

کار

عشقی قابل رؤیت است

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

آنکه روزگارش به تنبلی گذشت

دچار عسرت و پشیمانی گشت

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

اگر مردم را به حال خود گذاشتی

تو را به حال خودت خواهند گذاشت

توماس مان

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

دیروز را فراموش کنید

امروز کار کنید

به فردا امیدوار باشید

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

در عالم دو چیز از همه زیباتر است :

آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده

کانت

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

سقف آرزوهایت را تا جائی بالا ببر

که بتوانی چراغی به آن نصب کنی

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

پیروزی

به دور اندیشی و محکم کاری است

امام علی «ع»

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

کسی که پرده از روی اسرار دیگران برداشت

رازهای پنهانش آشکار شود

امام صادق «ع»

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

هر که گره از کار مسلمانی بگشاید

خداوند در دنیا و آخرت گره از کارش خواهد گشود

امام حسین «ع»

اس ام اس فلسفي و پند آموز

SMS Falsafi Pandamuz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.