اس ام اس فلسفي و حكيمانه

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفي و حكيمانه

SMS Falsafi Hakimane

سرباز جوان!

یک دوست ، در واقع دشمنیه که هنوز حمله نکرده

اسکیپر

اس ام اس فلسفي و حكيمانه

SMS Falsafi Hakimane

انـــــسان ها

بـه نــسـبت هــر ظـرفـیـتی کـه بــرای کــسب تـجربه دارنـد عـاقـلند

نـه بـه نـــسبـت تـــجـاربی کـه انــدوختـه انـد

اس ام اس فلسفي و حكيمانه

SMS Falsafi Hakimane

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز

در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز

شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز

صد بار بسوختیم و خامیم هنوز

اس ام اس فلسفي و حكيمانه

SMS Falsafi Hakimane

آنچه که به پرودگارت مدیونی

تنها دوست داشتن دیگران است

لاکوردر

اس ام اس فلسفي و حكيمانه

SMS Falsafi Hakimane

از نزدیکی به کسی که

قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما

افلاطون

اس ام اس فلسفي و حكيمانه

SMS Falsafi Hakimane

فـــضـیلت انــسان

در نــگـهداشـتن حـــد وســط

مــیان افــراط و تــفـریـط اســت

اس ام اس فلسفي و حكيمانه

SMS Falsafi Hakimane

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان

زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی

جــــبـــران مــی کـــنم

اس ام اس فلسفي و حكيمانه

SMS Falsafi Hakimane

بـــهتر اسـت انـــسان کــار صــحیـح انــجام دهــد

تــا کــار را بــه روش صــحـیـح انــجـام دهــد

اس ام اس فلسفي و حكيمانه

SMS Falsafi Hakimane

در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه برید

در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید

در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نَگید

و خلاصه …

در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید

اس ام اس فلسفي و حكيمانه

SMS Falsafi Hakimane

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.