اس ام اس فلسفي زندگي SMS Falsafi

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

کاش در کتاب قطور زندگی

سطری باشیم به یاد ماندنی

نه حاشیه ای فراموش شدنی

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

برای پی بردن به ارزش یک دوست

او را از دست بده

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

شمع محفل شاهان شدن ذوقی ندارد

ای خوشا شمعی که روشن میکند ویرانه ای را

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

در راه رسیدن به اوج با مردم مهربان باش

چرا که هنگام سقوط با همان مردم روبرو خواهی شد

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

زندگی بدون هدف

چرخ زندگی را به دست فضا و قدر سپردن است

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

قرآن بخوان قبل از اینکه برایت قرآن بخوانند

نماز بخوان قبل از اینکه برایت نماز بخوانند

از تجربه دیگران استفاده کن قبل از آنکه تجربه دیگران شوی

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

یا بکش یا چاره کن

ای دردمندان را دوا تا به کی جان کندن ما را تماشا می کنی

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

هر گاه خردمند پیر شود ، خرد او جوان گردد

و هر گاه نادان پیر شود ، نادانی او جوان گردد

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده

چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد

چون امروز اطاعتش نکردیم

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود

چرا که امروز قادر به درکش نبودیم

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

همیشه قیمتی ترین چیزها

آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان می گردیم

گاهی همه هستی در کنار ماست

کم سویی چشم هاست که ما را به بیراهه می اندازد

اس ام اس فلسفي زندگي

SMS Falsafi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.