اس ام اس فلسفي بزرگان

اس ام اس فلسفی
اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفي بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود

کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند

توتل

اس ام اس فلسفي بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

ثروت و افتخاری که از راه نامشروع

به دست آمده مانند ابری زودگذر است

کنفوسیوس

اس ام اس فلسفي بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

خوش بین باشید اما خوش بین دیر باور

ساموئل اسمایلز

اس ام اس فلسفي بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

کسی که از مرگ می ترسد

از زندگی لذت نتواند برد

اسپانیولی

اس ام اس فلسفي بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

زینت انسان در سه چیز است

علم ، محبت و آزادی

افلاطون

اس ام اس فلسفي بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

ترقی مولود فعالیت دائمی است

زیرا استراحت چیزی به جز انحطاط در بر ندارد

اس ام اس فلسفي بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

آنان که به علم خود عمل نکنند

مریض را مانند که دوا دارد و به کار نبرد

دیمقراطیس

اس ام اس فلسفي بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

گرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند

اما گردنم را خرد نمی کند

مثل چینی

اس ام اس فلسفي بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

نیروهائی که برای انداختن کار امروز به فردا مصرف می شود

غالباً‌ برای انجام وظیفه همان روز کافیست

اس ام اس فلسفي بزرگان

SMS Falsafi Bozorgan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.