اس ام اس غمگین و ناراحتی

اس ام اس غمگین
اس ام اس غمگین

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

سخت است اتفاقی را انتظار بکشی

که خودت هم بدانی در راه نیست …

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

این همه نامه های مرا به آتش نکش

خون بهای دل من زیاد است !

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

برای هر اتفاقی می توان پاسخی یافت جز برای رفتن های نابهنگام …

شاید رفتن خود پاسخ یک اتفاق است و هیچکس نمیداند جز آنکه رفته است !

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

به شوقِ پرواز بغل میگیرم آرزوهایم را …

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

ماههاست فراموشش کرده ام

خاطراتش را هم …

ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش ذوق میکنند ؟!

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

این کلمات از نبودنت می آیند !

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺭﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ …

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

سال هاست که دیگر فرهاد چایش را تلخ مینوشد …

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد …

و بعضی اوقات هم یک حرف یک عمر آدم را سرد می کند …

حرف ها چه کارها که نمی کنند !

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

ﻳﻜﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻮﺍﻱ ﺍﻳﻨﺎﯾﻲ ﻛﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﻭ ﻣﻴﺨﻨﺪﻭﻧﻦ رو ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺍﯾﻨﺎ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﺸﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻥ …

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

خدایا مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت ؟

اس ام اس غمگین و ناراحتی

SMS Qamgin Narahati

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.