قاصدک

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

مـــــــــــــی توانم بــــــــپرسم چــــــــه عطری می زنــــــــــــی؟

بـــــــــوی خوشــــــبختی می دهـــــــــی انگار

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

اگر کارگردان بودم

صدای نفس هایت

موسیقی متن تمام فیلم هایم بود

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

صدا بزن مرا

مهم نیست به چه نامى

فقط میم مالکیت را آخرش بگذار

می خواهم باور کنم مال تو هستم

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

دست هایـمان را بـهم قفـل کنیم

فقط یـادت باشد کلیـد را جایـی بـگذاری

که یـاد هیـچ کدامـمان نـماند

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

فاجعــــه یعنى آنقدر در تو غــرق شـــده ام

که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت می کنم!

عشـــق یعنى همین…

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد

شاید کودکــانه شاید بی غــرور

اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود

می فهمــــم نه ضعیفم نه کودکم بلکه پر از احساســـم

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

چای دم کن

خسته‌ام از تلخی نسکافه‌ها

چای با عطرِ هِل و گل‌های قوری بهتر است

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

می خواهم خودکشی کنم

نه اینکه تیغی بردارم و رگم را بزنم

قید احساسم را می زنم

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

من ایمان دارم به پایان این روزهای سرد و مه آلود

ماهِ من، می دانم که بزودی آفتابی خواهی شد

من این را از قاصدک های خوش خبر شنیده ام

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

کمبود خواب بایک روز مرخصی حل می شود

کمبود وقت با مدیریت زمان

سایر کمبودها نیز علاجی دارند

باکمبود دست هایت چه کنم؟

اس ام اس عاشقانه خوشبختی

SMS Asheghane Khoshbakhti

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.