اس ام اس سنگین و با معنی

اس ام اس سنگین
اس ام اس سنگین

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

مردم اینجا چقدر مهربانند

دیدند کفش ندارم

برایم پاپوش درست کردند

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

سکوت همیشه به معنی “رضایت” نیست

گاهی یعنی :

خسته ام از اینکه مدام به کسی که هیچ اهمیتی

برای فهمیدن نمیدهد توضیح دهم

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

دستم بوی گل میداد

مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند

اما هیچکس فکر نکرد که من شاید گل کاشته باشم

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

احساسم را به دار آویختم

منطقم را به گلوله بستم

لعنت به هر دو که عمری بازیم دادند

دیگر بس است، میخواهم کمی به چشمانم اعتماد کنم!

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

پرنده ای نفرین شده ام

که سهمم از پریدن تنها در بازی کلاغ پر است…

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

رابطه ای که توش التماس باشه

ساعت ۹ بزارین دم در خونه تا شهرداری ببره

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

مترسک عروسک زشتیست که از مزرعه مراقبت میکند

و آدمی مترسک زیباییست که جهان را می ترساند

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

اینجا فقط تو را از نوشته هایت ” می بینند “

درست دیده ای ، فقط “خوانده” میشوی بی آنکه بشناسند تو را …

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

از استادی پرسیدﻧﺪ : ﺁﯾﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ؟

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ؟

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

پیامی دیگر آوردم

به مردان اینجا نگاه مکن

اسمشان مرد است

من اگر خوردم زمین به نامردی همین مردان بود

زمین مرد بود که مرا بلند کرد

خودت را زمین بزن

اما دست مردان اینجا را نگیر

اس ام اس سنگین و با معنی

SMS Sangin Bamani

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.