اس ام اس سنگین عارفانه

اس ام اس سنگین
اس ام اس سنگین

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

خـدایـا عـقیده هـایم را

از عـقده هـایم مـصون بـدار

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

آشنا هایم غریبه هایی هستند

که تنها اسمشان را میدانم

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

چه طور است که مردم حرف زدن با دهن پُر را بی ادبی می دانند

ولی حرف زدن با کلّۀ خالی را عادی تلقی می کنند

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

هیچ وقت خودت رو ۱۰۰% خرج کسی نکن

که تا ۱۰ بیشتر بلد نیست بشمره

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

ساده که باشی زود حل می شوی

می روند سر وقت مساله بعدی

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

من به عکس تو دست می کشم

تو بـه عکس من

دست می کشی از من

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

فاصــــله تان را با آدم هـــا رعــــایت کنــــید

آدم ها یــهو می زنن روی ترمــــز

و اون وقت شمــــا مقصـــــری

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

هی روزگــــــــــــــــار

چراغت که روشنـــــــه

ولی نمیدونم چرا صدات همش قطع و وصل می‌شــــــــه

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

قـــــدر لحـــــظـه ها را بـدان

زمـانــــــی می رسد که تـو دیگــــــــر قادر نیستـــــی بگـویـــــی

جبــــــران مـــــی کـنم

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

گاهی گــذشــت میکنم

گاهی گـذر

و کاش بدانی فرق این دو را ..

اس ام اس سنگین عارفانه

SMS Sangin Arefaneh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.