اس ام اس فلسفی و پر معنی

اس ام اس فلسفی و پر معنی SMS Falsafi Pormani • • • به همه عشق بورز به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچکس بدی نکن شکسپیر • • • اس …

اس ام اس سخنان بزرگان

اس ام اس سخنان بزرگان Great speech by SMS • • • همت آن است که هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد ابن عطا • • • اس ام اس …

اس ام اس پند بزرگان

اس ام اس پند بزرگان SMS Pand Bozorgan • • • فردریش نیچه تقریبا هر چیزی که وجود دارد در معرض تاویل است زندگی خود چیزی نیست جز ستیزه و جدال ارزش …

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

سخنان سودمند را باید نشر کرد مانند افشاندن تخم گندم

هر چند آب و هوا و زمین به رویاندن و بار آوردن دانه ها یاری نکند

باز در گوشه و کنار خرمن ، سنبلها و خوشه های معدود سر دهد و خواهد رویید

لقمان

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

بزرگمهر

آن که طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد

در دوستی و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند

چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد

و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

سام منتز

بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

کریستین

برای ازدواج کردن بیش از جنگ رفتن شجاعت لازم است

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

اُرد بزرگ

کسی که می ماند و نمی پرد

به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

شوپنهاور

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم

درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

اسکاول شین

خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

اُرد بزرگ

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن

بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

بزرگمهر

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو

از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

دی سلز

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی

بکوش که کمال آنچه هستی باشی

اس ام اس سخنان پند آموز

SMS Sokhanan Pand AMooz

آخرین بروز رسانی در : جمعه 19 مهر 1392
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.