اس ام اس خیانت عاشقانه

اس ام اس خیانت
اس ام اس خیانت

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

نه تو دروغگو نیستی

من حواسم پرت است

گفته بودی دوستم داری بی اندازه

خوب که فکر می کنم

تازه می فهمم که بی اندازه یعنی چه

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

می دانی ؟ به رویت نیاوردم

از همان زمانی که جای  تو  به  من  گفتی  شما

فهمیدم پای  او  در میان است

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

جای قول و قرارهایمان امن است

زیر پاهای تو

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

اگر روزی دشمن پیداکردی

بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی

اگر روزی تهدیدت کردند ، بدان دربرابرت ناتوانند

اگر روزی خیانت دیدی ، بدان قیمتت بالاست

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسد

نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

به تو که فکر می کنم

بی اختیار

به حماقت خود لبخند می زنم

سیاه لشکری بودم

در عشق تو

و فکر می کردم بازیگر نقش اولم

افسوس

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

آنان که بودنت را قدر نمی دانند

رفتنت را نامردی می خوانند

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

اینجا زمین است ، زمین گرد است

تویی که مرا دور زدی

فردا به خودم خواهی رسید

حال و روزت دیدنیست

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

هر روز این عشق یکطرفه را طی می کنم

یکبار هم تو گامی بدین سو بردار

نترس جریمه اش با من

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی

هم من ، هم او

خیانت می کردی یا عدالت ؟

اس ام اس خیانت عاشقانه

SMS Khiyanat Asheghane

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.