اس ام اس جدید سری 37 SMS Jadid

اس ام اس جدید
اس ام اس جدید

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

طولانی ترین قصه های پرغصه نیز بالاخره به پایان خواهند رسید

با چشمانی پرامید صبری لازم است

هیچ آسمانی نیز همیشه ابری نخواهد ماند

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

اومدیم بعضیا رو آدم  کنیم

زیادی روشون کار کردیم خدا شدن

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

زمان آدم ها را تغییر می دهد

اما تصویری که از آنها داریم را ثابت نگه می دارد

هیچ چیز دردناک تر از این تضاد میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطره نیست

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

از شانه ام پرید

بر شانه دیگری نشست

نگرفتمش

بالش می شکست

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

من کسی را خدای ریو زمین خود کرده بودم

که ابلیس را درس می داد لعنتی

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

ساده اتفاق افتاد

تو با برق نگاهت به من خندیدی و دلم رسم تپیدن از یاد برد

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

دلتنگی لعنتی بی شعورمن دلم گرفته است

و این ها همه اش زیرسرتوست‎

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

گاهی اون قدر دلت می شکنه

که حتی نای اعتراض هم نداری

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

دلت است دیگر

شعور اگر داشت نمی گرفت

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

نگاه کن

این آسمان نیست که دلش گرفته

دل من است که یک آسمان گرفته

اس ام اس جدید سری 37

SMS Jadid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.