اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی
اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

SMS Jaheli Posht Mashini

به خاطر اشک مادر

پاتو از رو گاز بردار برادر

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

SMS Jaheli Posht Mashini

دانی که چرا راز نهان با تو نگفتم

طوطی صفتی طاقت اسرار نداری

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

SMS Jaheli Posht Mashini

دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ

ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

SMS Jaheli Posht Mashini

به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

SMS Jaheli Posht Mashini

نه عشق

نه خورشید

زیرا هر دو غروب می کنند

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

SMS Jaheli Posht Mashini

از عشق تو لیلی

رفتم زیر تریلی

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

SMS Jaheli Posht Mashini

غصه نخور جوجه خاور

بزرگ که شی بنز تک می شی

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

SMS Jaheli Posht Mashini

بر چشم خوب رحمت

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

SMS Jaheli Posht Mashini

هندونه بده قاچ کنیم

لو پتو بده ماچ کنیم

اس ام اس جاهلی پشت ماشینی

SMS Jaheli Posht Mashini

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.