اس ام اس باحال پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی
اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس باحال پشت ماشینی

SMS Bahal Posht Mashini

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم

من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم

اس ام اس باحال پشت ماشینی

SMS Bahal Posht Mashini

تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم

بنازم مطربان را که خلق را مسرور می خواهند!

اس ام اس باحال پشت ماشینی

SMS Bahal Posht Mashini

ای آسمون کبود

واسه همه بود واسه ما نبود؟

اس ام اس باحال پشت ماشینی

SMS Bahal Posht Mashini

در قمار زندگی عاقبت ما باختیم

بس که تکخال محبت بر زمین انداختیم

اس ام اس باحال پشت ماشینی

SMS Bahal Posht Mashini

گرپادشاه عالمی

بازهم گدای مادری

اس ام اس باحال پشت ماشینی

SMS Bahal Posht Mashini

نمیخام شمع باشم دخترا فوتم کنن

میخام سیگار باشم لوطیا دودم کنن

اس ام اس باحال پشت ماشینی

SMS Bahal Posht Mashini

ای بلبل اگر نالی من با تو هم آوازم

اس ام اس باحال پشت ماشینی

SMS Bahal Posht Mashini

تو عشق گل داری

من عشق گل اندامی!

اس ام اس باحال پشت ماشینی

SMS Bahal Posht Mashini

همه از من میترسن

من از نیسان آبی

اس ام اس باحال پشت ماشینی

SMS Bahal Posht Mashini

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.