آیا میدانستید که

اس ام اس آیا می دانید

اس ام اس آیا می دانید

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که 350000 نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که رشد کودک در بهار بیشتر است

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که حلزون می تواند 3 سال بخوابد

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که شن خیس از شن خشک سبک تر است

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که فقط قورباغه های نر قورقور می کنن

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که نام قدیمی کشور سویس هلوسیا بوده است

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که سلسله ساسانیان

بین سال هاى 224 تا 631 میلادى حکومت می کردند

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که اولین کامپیوتر در سال 1942 در آمریکا ساخته شد

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که زالو در یک دفعه 2 تا 3 سانتیمتر مکعب

خون می مکد و بعد از آن 1 سال چیزى نمی خورد

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که پودر سیب زمینی از خونریزی جلوگیری می کند

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که اگر به درخت نارگیل خوب رسیدگی شود

سالیانه 100 عدد نارگیل می دهد

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که مریخ تقریبا نصف کره زمین می باشد

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که بچه هاى بین 3 تا 8 سال

نمی توانند بین تخیل و حقیقت مرزى را به درستی قائل باشند

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

آیا می دانید که کنه که حشره اى ریز است

می تواند 1 سال تمام بدون غذا زنده بماند

آیا میدانستید که

Aya Midanestid ke

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.