اس ام اس درباره سیگار

اس ام اس درباره سیگار

اس ام اس درباره سیگار Sms about cigarette • • • گاهی باید بدون پک زدن فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه می سوزد شاید آخر فهمیدم چه لذتی می بری از تماشای سوختن من شاید آخر قانع …

ادامه مطلب

اس ام اس سیگاری ها

اس ام اس سیگاری ها

اس ام اس سیگاری ها SMS smokers • • • سیگار نمی کشم نه اینکه نکشیده ام آخرین بار که روبه رویم چشم هایش را بست آخرین نخ را کشیدم بعد ترک کردم او را خاطراتش را و سیگار را …

ادامه مطلب

اس ام اس های سیگار

اس ام اس های سیگار

اس ام اس | اس ام اس های سیگار | اس ام اس سیگار اس ام اس سیگار sms sigar • روبرویم ایستاده ای سیگار میکشم کاش می توانستم دست بکشم از سیگارها از تو از آتش عشقی که تو …

ادامه مطلب

اس ام اس های سیگار قشنگ

اس ام اس های سیگار قشنگ

اس ام اس | اس ام اس های سیگار | اس ام اس سیگار اس ام اس سیگار sms sigar • آدم ها دست به دست هم می دهند دو دسته می شوند آنهایی که نمی فهمندت آنهایی که نمی …

ادامه مطلب

اس ام اس سیگار 93

اس ام اس سیگار 93

اس ام اس سیگار 93 SMS Sigar • • • دود سیگار با یه روح بیمار عکس دونفره ی ما روی دیوار دو سه روزه بیکار توی خونه بیدار اشکایی که میچکه روی گیتار ! • • • اس ام …

ادامه مطلب

اس ام اس برای سیگار

اس ام اس برای سیگار

اس ام اس برای سیگار SMS Sigar • • • همه ترکم کردند به جز یک دوست قدیمی همان دوست سفید و کمر باریک او دود می شود و من آرام • • • اس ام اس برای سیگار SMS …

ادامه مطلب

اس ام اس سیگار با عکس

اس ام اس سیگار با عکس

اس ام اس سیگار با عکس SMS Sigar • • • به چه آسانی ترکم کردی و من به چه آسانی سال هاست که در ترک همین پک آخرم • • • اس ام اس سیگار با عکس SMS Sigar …

ادامه مطلب

اس ام اس سیگار باحال

اس ام اس سیگار باحال

اس ام اس سیگار باحال SMS Sigar • • • عشق من این بار که از کنار من گذشتی واژه ای تلخ بگو تا با آن سیگاری روشن کنم و دنیا را در دود به پشت میز همان کافه همیشگی …

ادامه مطلب

اس ام اس در مورد سیگار

اس ام اس در مورد سیگار

اس ام اس در مورد سیگار SMS Dar Mored Sigar • • • مرد سیگار می کشد تو دود می بینی ، او خاطره … • • • اس ام اس در مورد سیگار SMS Dar Mored Sigar • • …

ادامه مطلب

اس ام اس غمگین سیگار

اس ام اس غمگین سیگار

اس ام اس غمگین سیگار SMS Sigar Ghamgin • • • سیگار را روشن میکنم و کام میگیرم افکارم دود میشوند و سیگار تمام میشود ته سیگار برایم میشود ته دنیا و من پرت میشوم در بستر این کابوس که …

ادامه مطلب

اس ام اس سیگار عاشقانه

اس ام اس سیگار عاشقانه

اس ام اس سیگار عاشقانه SMS Sigar Asheghaneh • • • خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم هر تمام شدنی که مرگ نیست ؟ گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر پوسید • • • اس …

ادامه مطلب

اس ام اس فاز سنگین سیگار

اس ام اس فاز سنگین سیگار

اس ام اس فاز سنگین سیگار Sms phase of heavy smoking • • • لب پنجره نشستی و به هوای مه گرفته بیرون نگاه می کنی پاهایت را در آغوش می گیری و سیگاری روشن می کنی مثل همیشه مثل …

ادامه مطلب

اس ام اس سيگار و عشق

اس ام اس سيگار و عشق

اس ام اس سيگار و عشق Smoking and love sms • • • لب ساحل نشسته بودم ازدرد فراق دوست سیگاری روشن کردم یاد لحظه ای افتادم که منواون کنار ساحل نشسته بودیم سیگار بعدی را آتش به آتش روشن …

ادامه مطلب