اس ام اس امام زمان

اس ام اس های امام زمان

اس ام اس های امام زمان

اس ام اس | اس ام اس های امام زمان | اس ام اس امام زمان اس ام اس امام زمان sms imam zaman • دل بیقرار نیست ادا درمی آوریم چشم …

اس ام اس های امام زمان

اس ام اس | اس ام اس های امام زمان | اس ام اس امام زمان اس ام اس امام زمان sms imam zaman •   می نشینم همه شب گوشه ی …

اس ام اس های زیبای امام زمان

اس ام اس | اس ام اس های امام زمان | اس ام اس امام زمان اس ام اس امام زمان sms imam zaman • غايب شده منكر حضورت هستيم دلباختگان كر …

اس ام اس امام مهدی عج

اس ام اس امام مهدی عج SMS Imam Mahdi • • • چنین که یخ زده ایمان من اگر هر روز هـزار بار بـیایـد بـهار کافـی نـیـسـت خودت دعا کن ای نازنین …

اس ام اس امام مهدی

اس ام اس امام مهدی SMS Imam MahDi • • • خواهی که در پناه کرامات سرمدی ایمن شوی زفتنه و ایمن زهر بدی لبریز کن زعطر گلِ نور سینه را با …

اس ام اس امام زمان جمعه

اس ام اس امام زمان جمعه SMS Imam Zaman Jome • • • یک عمر به انتظار ماندیم همه غمدیده و بیقرار ماندیم همه بازآ که شکست دل ز یاد غم تو …

اس ام اس امام زمان جدید

اس ام اس امام زمان جدید SMS Imam Zaman Jadid • • • دل از ما برد و روی از ما نهان کرد خدایا با که این بازی توان کرد تا کسی …

اس ام اس امام زمان عج

اس ام اس امام زمان عج SMS Imam Zaman • • • مهدیا منتظرانت همه در تاب و تبند همه ی اهل جهان، جمله گرفتار شبند چو بیایی غم و ظلمت برود …