بیماری ام اس چیست

می دانید ام اس چیست

ام اسدر بیماری ام اس، سیستم ایمنی بدن شروع به حمله به مغز و نخاع دوتا از اجزاء مهم که ام اسسیستم مرکزی اعصاب را کنترل می‌کنند، کرده و باعث فلج شدن و از کارافتادگی آنها می‌شود.ام اس سایر بیماری‌هایی خودایمنی شامل لوپوس و آرتریت روماتوئید می‌شود.

می دانید ام اس چیست

Image result for ‫بیماری ام اس چیست‬‎

می دانید ام اس چیست

ام اسبه همین دلیل در نتیجه فرمانی که از مغز صادر می شود براحتی به اعضاء و ماهیچه ها نمی رسدام اس و کار براحتی انجام نمی شود. مغز فرمانده, کل بدن بوده و در جایگاه رفیعی قرار داردام اس. شخص باید دقیقا این اندام مهم و حیاتی را بشناسدام اس و حداکثر مراقبت را از این اندام مهم بنماید.

می دانید ام اس چیست

Image result for ‫بیماری ام اس چیست‬‎

می دانید ام اس چیست

ام اسهرچند که شفایی برای بیماری ام اس وجودنداردام اس، اما با درمان و مراقبت می‌توان حملات ام اسی و سرعت پیشرفت بیماری را کاهش داد. برطبق انجمن ملی ام اس آمریکا حدود 400000 آمریکایی به این بیماری مبتلا هستند و این بیماری بین زنان دو تا سه برابر شایع‌تر از مردان استام اس. همچنین بیشترین خطر ابتلا ام اسبه این بیماری بین نوجوانی و سن 50 سالگی می‌باشد

می دانید ام اس چیست

Image result for ‫بیماری ام اس چیست‬‎

می دانید ام اس چیست

ام اس افراد در ابتدای ابتلا به بیماری عودکردن گه‌گاه این علایم و سپس ناپدید شدن موقتی این علایم را احساس می‌کنند.ام اس بعضی از افراد مبتلا به نوع خوش‌خیم این بیماری بوده و بعد از حمله اولیه ام اسدچار حمله دیگری نشده و بیماری‌شان پیشرفت نمی‌کند.

ام اس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.