گلچین اشعار عاشقانه علی قاضی نظام

گلچین اشعار عاشقانه علی قاضی نظام

اشعار علی قاضی نظام اشعار علی قاضی نظام , اشعار عاشقانه علی قاضی نظام , شعر علی قاضی نظام , بهترین اشعار علی قاضی نظام , گلچین اشعار علی قاضی نظام , …

شعر مزاحمت | 72 شعر در مورد مزاحمت برای دیگران

شعر مزاحمت | 72 شعر در مورد مزاحمت برای دیگران

شعر در مورد مزاحمت در این مطلب از سایت جسارت سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد مزاحمت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه …

گلچین زیباترین شعر در مورد جذابیت

گلچین زیباترین شعر در مورد جذابیت

شعر در مورد جذابیت شعر در مورد جذابیت ,شعر درباره جذابیت,شعر برای جذابیت,شعر در باره جذابیت,شعر با جذابیت,شعر درمورد جذابیت,شعر با کلمه جذابیت,شعر با کلمه ی جذابیت,شعری در مورد جذابیت,شعری درباره جذابیت,شعری …

شعر در مورد حرف و عمل

شعر در وصف حرف و عمل,شعر در مورد حرف و عمل,شعر درباره حرف و عمل,شعر در مورد از حرف تا عمل,شعری در مورد حرف و عمل,شعر در مورد حرف زدن و عمل نکردن,شعر در مورد حرف تا عمل,شعر حرف و عمل,شعر درباره حرف و عمل,شعر در مورد حرف و عمل,شعر حرف تا عمل,شعر در مورد حرف زدن و عمل نکردن,شعری در مورد حرف و عمل,شعر در مورد حرف تا عمل,شعر در مورد از حرف تا عمل,شعر از حرف تا عمل,شعر فاصله حروف تا عمل

شعر در مورد حرف و عمل

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد حرف و عمل برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 قطره چون حرف خودی از بر کند

هستئی بی مایه را گوهر کند

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در وصف حرف و عمل

 چون عمل کردی شجر بنشاندی

اندر آخر حرف اول خواندی

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد حرف و عمل

 عمل چون هست در علمت عمل کن

پس از علم و عمل اسرار حل کن

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر درباره حرف و عمل

 قول و عمل چیست جز ترازوی دینی

قول و عمل ورز و راست دار زبانه

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد از حرف تا عمل

 در عوض رنج و سزای عمل

آنچه رعیت شنود، ناسزاست

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعری در مورد حرف و عمل

 در عمل تا دیر بازی و درازی ممکنست

چون عمل بادا ترا عمر دراز و دیر باز

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر در مورد حرف زدن و عمل نکردن

 علم است کار جانت و عمل کار تن که دین

از علم وز عمل چو تن و جان تو دوتاست

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر در مورد حرف تا عمل

 بیست و نه حرف است بر لوح وجود

حرف ها شستیم و اندر ابجدیم

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر حرف و عمل

 خموش از حرف زیرا مرد معنی

بگرد حرف لا و لم نگردد

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره حرف و عمل

 چو ز حرف توبه کردم تو برای طالبان را

جز حرف پرمعانی علم و امارتی کن

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در مورد حرف و عمل

 بوقت همت و سعی و عمل، هوس راندیم

بروز کوشش و تدبیر، آرزو کردیم

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر حرف تا عمل

 بیا که رایت صلح و صفا برافرازیم

براه سعی و عمل، فکر برگ و ساز کنیم

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر در مورد حرف زدن و عمل نکردن

 پیش دل اندر بکن نشست گهم

وز عمل و علم کن نثار مرا»

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعری در مورد حرف و عمل

 جان مردم را دو قوت بینم از علم و عمل

چون درختی که ش عمل برگ است و از علم است بر

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر در مورد حرف تا عمل

 ای دعوی علم و عمل افسون حجابت

گرد تب و تاب نفس است اینچه علوم است

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد از حرف تا عمل

 ببستن مژه ختم است درس علم و عمل

همین ورق بهم آرید و دفترش گیرید

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر از حرف تا عمل

 مزد تلاش علم و عمل خجلت است و بس

از عالم کرم طلب رایگان کنید

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر فاصله حروف تا عمل

 هشدار که توش و توان پیری

سعی و عمل موسم شبابست

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در وصف حرف و عمل

 طالب لعل و گهر نیست وگرنه خورشید

همچنان در عمل معدن و کان است که بود

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر در مورد حرف و عمل

 طبیب آمد و جهد بسیار کرد

به علم و عمل، چاره کار کرد

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر درباره حرف و عمل

 هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت

دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر در مورد از حرف تا عمل

 آن مکن در عمل که در عزلت

خوار و مذموم و متهم باشی

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعری در مورد حرف و عمل

 این باد و بروت و نخوت اندر بینی

آن روز که از عمل بیفتی بینی

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر در مورد حرف زدن و عمل نکردن

 شتران مست شدستند ببین رقص جمل

ز اشتر مست که جوید ادب و علم و عمل

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر در مورد حرف تا عمل

 وقت بهارست و عمل جفتی خورشید و حمل

جوش کند خون دلم آب شود برف تنم

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر حرف و عمل

 شد عقل و خرد دیوانه تو

بی علم و عمل شد عامل تو

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر درباره حرف و عمل

 کاچی سازی که روز برفست و وحل

دانی که ز بهر چیست این رسم و عمل

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر در مورد حرف و عمل

 بی علم عمل چون درم قلب بود، زود

رسوا شود و شوره برون آرد و زنگار

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر حرف تا عمل

 دل از راه دنیا به دین بازگردان

زعلم و عمل جوی زاد و جهازش

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر در مورد حرف زدن و عمل نکردن

 تن به علم و عمل فریشته کن

نام چه صالح و چه اسمعیل

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعری در مورد حرف و عمل

 گسستم ز دنیای جافی امل

تو را باد بند و گشاد و عمل

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر در مورد حرف تا عمل

 مر تخم عمل را به نم نه از علم

زیرا که نرویدت تخم بی نم

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر در مورد از حرف تا عمل

 ای جان تو را به باغ دهقان

از علم و عمل جمال و تزیین

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر از حرف تا عمل

 چون به دل اندر چراغ خواهی افروخت

علم و عمل بایدت فتیله و روغن

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر فاصله حروف تا عمل

دهانم پیله ی پروانه هاست

این حرف های ناگفته

این سکوت طولانی

یک روز شعر بلندی خواهد شد

عشق من!

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر در مورد حرف و عمل

تنها در خلوت اتاق

با هر چیزی می شود حرف زد

با میز

با دفتر تلفن

با گل های شمعدانی

با هر چه که هست…

اما من دیوانه ام

میان این همه هست

با تو حرف می زنم که نیستی …

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر درباره حرف و عمل

با من حرف بزن

من تنها تنهایی هستم

که جز تو

کسی‌ نمی تواند شریک تنهاییم باشد

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در مورد از حرف تا عمل

با من حرف بزن

که من تنها صدایی هستم

که بی‌ تو در سکوت خود خیره می‌‌شوم

شعری در مورد حرف و عمل

با من حرف بزن

که روزگارم نه که نمی گذرد

که تمام دنیای من بی‌ تو جمعه می‌‌گذرد.

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعر در مورد حرف زدن و عمل نکردن

آفتاب تکیه داده به شانه ات

آینده به اِتکای خنده ات پیشِ روم ایستاده

آنچه در تو

نشانِ ماندن در من است

خلاصه شده در سه حرف

عشق …

وَ تمام  …

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر در مورد حرف تا عمل

میان ماندن و نماندن

فاصله تنها یک حرف ساده بود

از قول من

به باران بی امان بگو:

دل اگر دل باشد،

آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد.

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر حرف و عمل

آغوشت

تمام حرف های نگفته را

در قلبم بازگو می کند

 بگذار چشم هایت لالایی بخوانند

و لب هایت من را

نوازش کنند

اما آغوشت فقط حرف بزند

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر درباره حرف و عمل

بعد از نگاهت

با این عاشقانه های بی قرار

چه کنم؟

با این قرار های بی قراری

چه کنم؟

چیزی بگو

حرفی بپاش بر دهانِ این کوچه

که همهمه اش هر روز

زخمی تازه در دلم باز می کند

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر در مورد حرف و عمل

یک جنگل مداد

حرف داشتم اگر

سوخته کبریت تو

امانم می داد.

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر حرف تا عمل

روی در روی و

نگه بر نگه و

چشم به چشم!

حرف ما و تو

چه محتاج زبانست امروز؟

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر در مورد حرف زدن و عمل نکردن

با لب‌هایت

برایم حرف بزن

با دهانت مرا تصاحب کن…

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعری در مورد حرف و عمل

بگذار

لب هایت

برای بوسیدن باشد…

چشم هایت

به اندازه ی کافی

حرف برای گفتن دارد

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعر در مورد حرف تا عمل

وقتی درباره تو حرف می زنم

صورتم را دوست دارم

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد از حرف تا عمل

در آخر،

ما حرف‌های دشمنانمان را فراموش خواهیم کرد.

اما سکوت دوستانمان را .. هرگز

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر از حرف تا عمل

ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

 آدم‌هایی ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ حرف‌هایشان ﻫﺴﺘﻨﺪ

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر فاصله حروف تا عمل

تو شبیه دیگران نیستی

دیگران حرف می زنند،

راه می روند،

نفس می کشند.

تو نه حرف می زنی

نه راه می روی

و نه

می گذاری نفس بکشم.

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعر در وصف حرف و عمل

درد دارد!

وقتی ساعت ها می نشینی

به حرفایی که

هیچ وقت قرار نیست بگویی

فکر می کنی

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر در مورد حرف و عمل

تو لیلی نیستی

من اما

مجنون حرف هات می شوم

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعر درباره حرف و عمل

کیفِ پستچی

جای “سلام های من به تو” نیست!

این حرف ها

این بوسه ها

این باده ها

بی واسطه گیرا ترند

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در مورد از حرف تا عمل

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعری در مورد حرف و عمل

قایقت می‌شوم

بادبانم باش.

بگذار هرچه حرف

پشت سرمان می‌زنند مردم،

باد هوا شود

دورترمان کند

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر در مورد حرف زدن و عمل نکردن

مثل حرف زدن گنجشک ها

درباره ی باران

پر از شوق ام.

به حیاط می روم

دست پرنده ها را می گیرم

با هم

روی سطرهای دفترت می نشینیم

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر در مورد حرف تا عمل

می شود تنهایی بچگی کرد

تنهایی بزرگ شد

تنهایی زندگی کرد

تنهایی مُرد

ولی قهوه ی غروب های دلگیر جمعه را

که نمی شود

تنهایی خورد!

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر حرف و عمل

پاییز هیچ حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد

با این‌همه

از منبر بلند باد

بالا که می‌رود

درخت‌ها چه زود به گریه می‌افتند

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر درباره حرف و عمل

 آن کسانی که نمیشد سرشان حرف حساب

بعد از این حرف حسابی سرشان خواهد شد

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر در مورد حرف و عمل

 مکن ملاحظه از شرم، حرف ما بشنو

که این طلسم به یک حرف آشنا بسته است

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر حرف تا عمل

 در پرده سازهای دگر حرف می زنند

بی پرده حرف عشق سرودن شعار اوست

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در مورد حرف زدن و عمل نکردن

 طوطی به یک دو حرف مکرر عزیز شد

تکرار حرف، عیب ز شیرینی کلام نیست

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعری در مورد حرف و عمل

 خجلت از حرف مکرر لازم فهمیدگی است

منفعل کی طوطی از حرف مکرر می شود؟

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در مورد حرف تا عمل

 نخواهی یافت صائب رتبه حرف پریشانم

به حرف عشق تا همداستان من نخواهی شد

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر در مورد از حرف تا عمل

 از جنون حرف مکرر نشنیده است کسی

حرف عقل است که نشنیده مکرر گردد

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر از حرف تا عمل

 ما را به حرف آینه رویان درآورند

نتوان ز طوطیان به شکر حرف واکشید

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر فاصله حروف تا عمل

 از استخوان بی مغزپوچ است حرف گفتن

حرف از نسب مگوییدهرجاحسب نباشد

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر در وصف حرف و عمل

 ما که صائب ره به حرف آشنایان بسته ایم

گوش بر آواز حرف آشنا روی توایم

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر در مورد حرف و عمل

 با باطلان مگوی چو منصور حرف حق

خونین ز حرف راست سر دار را ببین

شعر در مورد تنهایی و باران

کم نامه ی خاموش برایم بفرست

از حرف پرم گوش برایم بفرست

دارم خفه می شوم در این تنهایی

لطفا کمی آغوش برایم بفرست

شعر در مورد حرف و عمل

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 3 اردیبهشت 1397

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.