قاصدک

گلچین زیباترین شعر در مورد جوانی

شعر در مورد جوانی

شعر در مورد جوانی و پیری,شعر درباره جوانی و پیری,شعری در مورد پیری و جوانی,شعر درباره ی جوانی و پیری,شعر در مورد جوانی,شعر در مورد جوانی ونوجوانی,شعری در مورد جوانی,شعری در مورد جوانی ونوجوانی,شعر در مورد جوان ناکام,شعر در مورد جوان از دست رفته,شعر در مورد جوان و نوجوان,شعر در مورد جوان ناکام,شعر در مورد جوان مردی,شعر در مورد جوانی و نوجوانی,شعر در مورد جوانی و نوجوانی,شعری در مورد جوانی و نوجوانی,شعری درباره جوانی ونوجوانی,شعری در مورد جوان و نوجوان,شعر درباره جوانی ونوجوانی,شعری در باره ی جوانی ونوجوانی,شعر در مورد جوان و نوجوانی,شعری درباره نوجوانی و جوانی,شعری در مورد جوان و نوجوانی,شعر در مورد مرگ جوان ناکام,شعر در مورد فوت جوان ناکام,شعر در مورد درگذشت جوان ناکام,شعر درباره جوان ناکام,شعر درباره جوان ناکام,شعری در مورد جوان ناکام,شعری در باره جوان ناکام,شعر کوتاه درمورد جوان ناکام,شعری درباره جوان از دست رفته,شعر درباره جوان از دست رفته,شعر درباره جوانی از دست رفته,شعری در مورد جوانی و نوجوانی,شعر درباره نوجوان و جوان,شعر زیبا در مورد جوانی و نوجوانی,شعر درباره جوان و نوجوان,شعر زیبا درمورد جوان ناکام,شعر درباره جوان مردی,شعر در وصف جوانی,شعر در وصف جوانی,شعر در وصف جوان ناکام,شعر در وصف جوان,شعر در وصف جوان از دست رفته,شعر در وصف جوان فوت شده,شعر در وصف جوان مرده,شعری در وصف جوانی,شعری در وصف جوان ناکام,شعر به وصف جوانی,شعری در وصف جوانی,شعر در وصف مرگ جوان ناکام,اشعار در وصف جوان ناکام,شعر در وصف جوانمردی,شعر در وصف جوانان,شعر در وصف جوان مرگ,شعری در وصف جوان,شعر جوانی,شعر جوانی و پیری,شعر جوانی گذشت,شعر جوانی و نوجوانی,شعر جوانی شمع ره کردم,شعر جوانی داستانی بود,شعر جوانی رفت,شعر جوانی و گذر عمر,شعر جوانی پیری,شعر جوانی دل,شعر درباره جوانی و پیری,شعر جوان و پیر,شعر در مورد جوانی و پیری,شعر از پیری و جوانی,شعر درباره ی جوانی و پیری,شعر در مورد گذشت جوانی,شعر درباره جوانی و نوجوانی,شعر جوان و نوجوان,شعری درباره جوانی و نوجوانی,شعر در مورد جوانی و نوجوانی,شعر درباره ی جوانی و نوجوانی,شعری درباره ی جوانی و نوجوانی,شعری در مورد جوانی و نوجوانی,شعری درباره نوجوانی و جوانی,شعر زیبا در مورد جوانی و نوجوانی,ادامه شعر جوانی شمع ره کردم,متن شعر جوانی شمع ره کردم,شعر جوانی را شمع ره کردم,شعر جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را,شعر جوانی رفت,شعر ای جوانی رفتی,شعر جوان ازدست رفته,شعر درباره گذر عمر و جوانی,شعر در مورد جوانی و گذر عمر,شعر جوان پیر,شعر دل جوان

شعر در مورد جوانی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد جوانی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بر باد رفت در غم و حسرت جوانیم

بی آرزو چه سود دگر زندگانیم

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد جوانی و پیری

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را

چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی را

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر درباره جوانی و پیری

عمر از کف رایگانی می رود

کودکی رفت و جوانی می رود

این فروغ نازنین بامداد

در شبانی جاودانی می رود

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعری در مورد پیری و جوانی

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر درباره ی جوانی و پیری

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند

بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر در مورد جوانی

همه کس راتن واندام وجمال است وجوانی

وین همه لطف ندارد تومگرسرو روانی؟

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعر در مورد جوانی ونوجوانی

افسوس که نامه جوانی طی شد

و آن تازه بهار زندگانی دی شد

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعری در مورد جوانی

افسوس که ایّام  جوانـــــــی   بگذشت

هنگام  نشاط  و  شادمانی بگذشت

تا چشم گشودیم  در این باغ،   چو گل

هفتاد و  دو سال   زندگانی بگذشت

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعری در مورد جوانی ونوجوانی

جوانی حسرتا بامن وداع جاودانی کرد

وداع جاودانی حسرتا با من جوانی کرد

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر در مورد جوان ناکام

شباب عمر عجب با  شتاب  می‌گذرد

به دین  شتاب  خدایا شباب می‌گذرد

شباب و شاهدوگل مغتنم بود ساقی

شتاب کن که جهان با شتاب می‌کذرد

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

شعر در مورد جوان از دست رفته

جوانی چون  سواری   بود و  بگذشت

به گلزاری   بهاری  بود   و   بگذشت

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر در مورد جوان و نوجوان

دریغا      از    جوانی ،   صد      دریغا

که  آن  هم  روزگاری  بود و بگذشت

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

شعر در مورد جوان ناکام

من جلوه شباب ندیدم  به عمر خویش

از  دیگران  حدیث  جوانی  شنیده‌ام

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

شعر در مورد جوان مردی

به   روزگار   جوانی   درود   باد   درود

که  دوره  خوش من دوره جوانی بود

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در مورد جوانی و نوجوانی

بر  ساحل دریای جوانی  چو  نشینم

هر دم گذرد از سر  من   موج خیالی

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعر در مورد جوانی و نوجوانی

عیش خوش و ایّام جوانی همه گوئی

چون بوی گلی بود که همراه صبا بود

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعری در مورد جوانی و نوجوانی

شادی کنیدای دوستان من شادم وآسوده‌ام

بوی جوانی بشنوید از پیکر فرسوده‌ام

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعری درباره جوانی ونوجوانی

مشو از  باغ  شبابت   بشکفتن  مغرور

کز  پیش  آفت  پیری  بود  و پژمردن

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعری در مورد جوان و نوجوان

بهره   از   روز    جوانی   ببرد آن پسری

که ز جان گوش به پند پدر پیر کند

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

شعر درباره جوانی ونوجوانی

سحرگه   به   راهی یکی پیـــــر  دیــدم

سوی    خاک   خم گشته از ناتوانی

بگفتم : چه    گم    کرده‌ای اندرین راه؟

بگفتا:   جــوانی،   جـوانی،  جــوانی

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعری در باره ی جوانی ونوجوانی

گویی به خواب بود جوانی مان گذشت

گاهی چه زود فرصتمان دیر میشود

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

شعر در مورد جوان و نوجوانی

می دوی تند ،جوانی و ندارد نفسی

دلِ از تاب و تب افتاده و تنها مانده

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعری درباره نوجوانی و جوانی

خدا وبال جوانی نهد به گردن پیری

تو شهریار خمیدی به زیر بار گناهت

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

شعری در مورد جوان و نوجوانی

جوانی ام ، غرورم ، آبرویم ، آرزوهایم…

تمام آنچه را که از خودم هم دوست تر دارم

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد مرگ جوان ناکام

انگار در این همهمه تنها ماندم

 از وصف تمام عاشقان جا ماندم

در حسرت آن نگاه زیبا و قشنگ

صد حیف که از جوانی ام وا ماندم

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

شعر در مورد فوت جوان ناکام

گــنــاه شــیــعــه تــو را مــیـزبـان بــاران کـرد

فـدای بـغــض نــهــانــت مــن و جـوانـی مـن

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر در مورد درگذشت جوان ناکام

آمدی تا دوباره شب بوها

با عبورت ترانه خوان بشوند

تاک های تکیده و مرده

با نگاه شما جوان بشوند

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعر درباره جوان ناکام

دیگر چه فرقی می کند من پیر باشم یا جوان؟!

وقتی تو باشی تا ته دنیا جوانی می کنم

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر درباره جوان ناکام

با تو من یک جور  ِ دیگر مهربانی میکنم

شور در سر دارم و دارم جوانی می کنم

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعری در مورد جوان ناکام

قد کشیدی تا جوانی پابه پایم حیف شد

دست دوران کرد،ازدستت جدایم حیف شد

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعری در باره جوان ناکام

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعر کوتاه درمورد جوان ناکام

منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی

هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعری درباره جوان از دست رفته

عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر

عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر درباره جوان از دست رفته

دل پیش کسی باشد و وصلش نتوانی

لعنت به من و زندگی و عشق و جوانی

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر درباره جوانی از دست رفته

به سمت خلوت میانه سالی ام نیا

در ازدحام کوچه ی جوانی ات بمان

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعری در مورد جوانی و نوجوانی

از زندگانیم گله دارد جوانیم

شرمنده جوانی از این زندگانیم

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر درباره نوجوان و جوان

تو بادبادک بازیگوشی بودی

که با دنباله ی عطرش

هر روز از خیابان نوجوانی‌ام می گذشت !

و من کودکی که می دوید

می دوید… می دوید… و نمی رسید

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

 

شعر زیبا در مورد جوانی و نوجوانی

جوانی‌ام

گوشه‌ی آغوش تو بود

لحظه‌ای صبر اگر می‌کردی

پیدایش می‌کردم

آغوشت را باز کردی

برای رفتن‌ام

شاید حق با تو بود

من دیر شده بودم!

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر درباره جوان و نوجوان

کودکی‌ام را سنجاق کرده ام

به… جوانی‌ام

و دوچرخه سبزم آن پایین صفحه

مدام تاب می‌خورد

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر زیبا درمورد جوان ناکام

 جوانی خود مرا تنها امید زندگانی بود

دگر من با چه امیدی توانم زندگانی کرد

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر درباره جوان مردی

 خود جوانی هم به این زودی به ترک کس نگوید

من ز خود آزردم از فرط جوانی ها جوانی

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر در وصف جوانی

 سیرم از زندگانی

در بهار جوانی

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر در وصف جوانی

 بادست غرور زندگانی

برقست لوامع جوانی

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر در وصف جوان ناکام

 جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر در وصف جوان

 خجل شدم ز جوانی که زندگانی نیست

به زندگانی من فرصت جوانی نیست

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر در وصف جوان از دست رفته

 بار دیگر گر فرود آرد سری با ما جوانی

داستانها دارم از بیداد پیری با جوانی

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر در وصف جوان فوت شده

 خود جوانی هم به این زودی به ترک کس نگوید

من ز خود آزردم از فرط جوانی ها جوانی

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر در وصف جوان مرده

 الفت پیری و نسیان جوانی بین که دیگر

خود نمیدانم که پیری دوست دارم یا جوانی

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعری در وصف جوانی

 گر جوانی میکنم پیرانه سر بر من نگیری

شهریارا در بهاران می کند دنیا جوانی

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعری در وصف جوان ناکام

 در جوانی توبه دمسرد پیرم کرده بود

همت پیر مغان بخت جوانی شد مرا

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر به وصف جوانی

 به جوانی نتوانی چو رسیدن، باری

جهد کن عهد جوانی جهان را دریاب

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعری در وصف جوانی

 نشأه می با جوانی آب یک سرچشمه است

از جوانی بگذرد هر کس زصهبا بگذرد

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر در وصف مرگ جوان ناکام

 می کشم گر در جوانی اه افسوس از جگر

نیل چشم زخم برروی جوانی می کشم

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

اشعار در وصف جوان ناکام

 در عالم جوانی کاری نیامد از من

دستی زدم به پیری در دامن جوانی

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر در وصف جوانمردی

 به جوانی چو نشد باز مرا چشم خرد

شاید ار هرگز بر روز جوانی ننوم

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر در وصف جوانان

 جوانی یکی مرغ بودت گر او را

بدادی به زر نیک بازارگانی

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر در وصف جوان مرگ

 غنچه در نوبت جوانی تو

سر نبیند، اگر کله بنهد

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعری در وصف جوان

 افسوس! که ایام جوانی بگذشت

سرمایه عیش جاودانی بگذشت

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر جوانی

 دود از دل عاشقان برآرد

حسن تو ز آتش جوانی

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر جوانی و پیری

 جوانی گسست و چیره زبانی

طبعم گرفت نیز گرانی

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر جوانی گذشت

 بر سر بازار سربازان عشق

زیر هر داری جوانی دیگرست

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر جوانی و نوجوانی

 همه دانند لشکر و میران

که جوانی نیاید از پیران

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر جوانی شمع ره کردم

 ای لاله بهار جوانی که شد خزان

از داغ ماتم تو بهار جوانیم

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر جوانی داستانی بود

 ورق تا نگردانده باد خزانی

غنیمت شمر نوبهار جوانی

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر جوانی رفت

 زان باده پیر تلخ پاسخ

بفزای حلاوت جوانی

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر جوانی و گذر عمر

 آموختیم جوانی اندر پیری

از بخت جوان صلای پیرآموزی

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر جوانی پیری

 آزرده جانی را مکش، بی خان و مانی را مکش

مسکین جوانی را مکش، تو هم جوانی، ای پسر

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر جوانی دل

 خود جوانی هم به این زودی به ترک کس نگوید

من ز خود آزردم از فرط جوانی ها جوانی

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر درباره جوانی و پیری

 به آب و تاب جوانی چگونه غره شدی

که خود جوانی و این آب و تاب می گذرد

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعر جوان و پیر

 جوانی می رود از دست بر باد

برو لنگر بنه رطل گران را

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر در مورد جوانی و پیری

 خورشید من از اوج جوانی چو برآمد

بس ذره سرگشته که بر باد هوا رفت

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر از پیری و جوانی

 هلاک جان من آن پیر داند

که روزی از جوانی دور مانده ست

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر درباره ی جوانی و پیری

 نپرسد هرگز آن مست جوانی

که حال توبه آن پیر چونست

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر در مورد گذشت جوانی

 ایام جوانی به سر زلف بتان شد

اقبال به سر رشته کارم نرسانید

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر درباره جوانی و نوجوانی

 آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت

وین پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر جوان و نوجوان

 پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعری درباره جوانی و نوجوانی

 عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار

عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در مورد جوانی و نوجوانی

 چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور

که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر درباره ی جوانی و نوجوانی

 چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور

که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعری درباره ی جوانی و نوجوانی

 عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعری در مورد جوانی و نوجوانی

 عاشق روی جوانی خوش نوخاسته ام

و از خدا دولت این غم به دعا خواسته ام

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعری درباره نوجوانی و جوانی

 خسروا پیرانه سر حافظ جوانی می کند

بر امید عفو جان بخش گنه فرسای تو

شعر در مورد جوانی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.