گلچین زیباترین شعر در مورد کلاه

گلچین زیباترین شعر در مورد کلاه

شعر در مورد کلاه شعر در مورد کلاه,شعری در مورد کلاه,شعر درباره کلاه,شعری درمورد کلاه,شعری درباره کلاه,شعر در وصف کلاه,شعر کلاه,شعر کلاه قرمزی,شعر کلاه قرمزی آقای راننده,شعر کلاه قرمزی و سروناز,شعر کلاه …

گلچین زیباترین شعر در مورد پشت سر حرف زدن

گلچین زیباترین شعر در مورد پشت سر حرف زدن

شعر در مورد پشت سر حرف زدن شعر در مورد پشت سر حرف زدن ,شعر درباره پشت سر حرف زدن,شعر برای پشت سر حرف زدن,شعر در باره پشت سر حرف زدن,شعر با …

گلچین زیباترین شعر در مورد پهلوان

گلچین زیباترین شعر در مورد پهلوان

شعر در مورد پهلوان شعر در مورد پهلوان ،شعر در مورد پهلوان تختی،شعری در مورد پهلوان،شعر درباره پهلوانی،شعر درباره پهلوانان،شعری در مورد پهلوانان،شعر در مورد ورزش پهلوانی،شعر در مورد جهان پهلوان تختی،شعر …

شعر در مورد اسم فروغ

شعر در مورد فروغ,شعر در مورد اسم فروغ,شعر در مورد زن فروغ فرخزاد,شعر در مورد عشق فروغ فرخزاد,شعر درباره فروغ,شعری در مورد فروغ فرحزاد,شعر اخوان در مورد فروغ,شعری درمورد فروغ,شعری درمورد فروغ فرخزاد,شعر در مورد عشق از فروغ فرخزاد,شعری در باره فروغ فرخزاد,شعر در مورد پاییز از فروغ فرخزاد,شعر در مورد باران از فروغ فرخزاد,شعر در مورد تولد از فروغ فرخزاد,شعر درباره مادر فروغ فرخزاد,شعر اخوان ثالث در مورد فروغ فرخزاد,شعر درمورد فروغ,شعری درباره فروغ فرخزاد,شعر درباره فروغ فرخزاد,درباره شعرهای فروغ فرخزاد,شعری در مورد بهار از فروغ فرخزاد,شعر در وصف فروغ فرخزاد,شعری در وصف فروغ فرخزاد,اشعار در وصف فروغ فرخزاد,شعری در وصف فروغ,شعر فروغ در وصف پدر,شعر فروغ در وصف مادر,شعر فروغ در وصف زن,وصف در شعر فروغ فرخ زاد,شعر فروغ فرخزاد,شعر فروغ فرخزاد با صدای خودش,شعر فروغ فرخزاد و حمید مصدق,شعر فروغ فرخزاد سیب

شعر در مورد اسم فروغ

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم فروغ برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب

تافته‌ام از غمت، روی ز من بر متاب 

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر در مورد فروغ

حق با فروغ بود

روزی من

پرنده ای مرده خواهم بود

که تا بی نهایت

در تو پرواز خواهد کرد

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر در مورد فروغ فرخزاد

کاش بدانی

دوست داشتنت

خورشید نیست،

که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود؛

ماه نیست،

که یک شب باشد و یک شب نباشد؛

ستاره نیست،

که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛

باران نیست،

که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد

مثل نفس می ماند

همیشه با من است.

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر در مورد زن فروغ فرخزاد

این جا کسی است پنهان همچون خیال در دل

اما فروغ رویش ارکان من گرفته

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر در مورد عشق فروغ فرخزاد

من به فروغ تن اندوهگین تو می‌نگرم

و تو به آتش بازی قلب من خیره می‌شوی

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درباره فروغ

حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب می‌میریم

از خانه که می‌آئی

یک دستمال سفید، پاکتی سیگار، گزینه شعر فروغ،

و تحملی طولانی بیاور

احتمالِ گریستنِ ما بسیار است

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعری در مورد فروغ فرحزاد

همیشه

به انتهای گریه که می رسم

صدای سادۀ فروغ، از نهایت شب را می شنوم

صدای غروب غزال ها را

صدای بوق بوق نبودن تو را در تلفن!

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر اخوان در مورد فروغ

مانده تا برف زمین آب شود.

مانده تا بسته شود این همه نیلوفر وارونه چتر.

ناتمام است درخت.

زیر برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد

و فروغ تر چشم حشرات

و طلوع سر غوک از افق درک حیات

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعری درمورد فروغ

پیاده آمده ام

بی چارپا و چراغ

بی آب و آینه

بی نان و نوازشی حتی

تنها کوله یی کهنه و کتابی کال

دلی که سوختن شمع نمی داند

کوله بارم

پر از گریه های فروغ است

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعری درمورد فروغ فرخزاد

می‌مپرس از من سخن زیرا که چون پروانه‌ای

در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر در مورد عشق از فروغ فرخزاد

 هرچه کمتر شود فروغ حیات

رنج را، جانگدازتر بینی

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعری در باره فروغ فرخزاد

 مجلس ما بیتو ندارد فروغ

زانکه رخت شمع شبستان ماست

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر در مورد پاییز از فروغ فرخزاد

 فروغ مشعله بارگاه سلطانان

بتیرگی شبان شبان نمی ارزد

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر در مورد باران از فروغ فرخزاد

 فروغ طلعت از آئینه جوئید

پریشانی زلف از شانه پرسید

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر در مورد تولد از فروغ فرخزاد

 سنگداغ فروغ چهره اوست

کوه طوری که کوه تمکین است

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعر درباره مادر فروغ فرخزاد

 چراغ بی زوال آفرینش

فروغ گوهر یکتای عشق است

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر اخوان ثالث در مورد فروغ فرخزاد

 حجاب آسمانها را بسوزد

فروغ گوهر یکدانه دل

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

شعر درمورد فروغ

 مژه آفتاب می سوزد

از فروغ لقای سوختگان

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

شعری درباره فروغ فرخزاد

 ذره ای از فروغ انوارش

آفتاب شررفشان دارد

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر درباره فروغ فرخزاد

 به شب سیاه عاشق چکند پری که شمعی است

تو فروغ ماه من شو که فروغ ماه داری

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

درباره شعرهای فروغ فرخزاد

 تاب زلفش برده بود از چهره شب تیرگی

وز فروغ مهر رویش ماهتاب آورده بود

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعری در مورد بهار از فروغ فرخزاد

 جهان پیر چو روشن شد از فروغ قدح

چه باک، اگر نکند آفتاب چرخ طلوع؟

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

شعر در وصف فروغ فرخزاد

 تا بخواند آیت عشق از خط مشکین بار

رفت از یادم روایات فروغ بی اصول

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعری در وصف فروغ فرخزاد

 فروغ روی تو تیزست، زلف بر لب نوش

ز آفتاب نهد آن شراب در سایه

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

اشعار در وصف فروغ فرخزاد

 بزمها از رشته شمعیست لبریز فروغ

اینقدر بالیدنم پهلوی لاغر داشتست

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعری در وصف فروغ

 شمع دیدی عبرت از هنگامه آفاق گیر

گرد بال شعله فرسودی فروغ بزمهاست

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

شعر فروغ در وصف پدر

 با فروغ جلوه ات نظارگی را تاب کو

رنگ گل چون آتش افروزد سپندش شبنم است

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر فروغ در وصف مادر

 تا فروغ شعله خورشید حسنی دیده ام

صبح اگر بالد بچشم من کف خاکستر است

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

شعر فروغ در وصف زن

 تو در کناری و ما بیخبر علاجی نیست

فروغ شمع تو بیرون محفل افتاد است

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

وصف در شعر فروغ فرخ زاد

 فروغ جوهر هر کس بقدر همت اوست

بچشم آتش اگر سرمه ایست خاشاک است

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

شعر فروغ فرخزاد

 طلسم آگهیم بوته گداز خود است

فروغ دیده بیدار شمع وارم سوخت

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

شعر فروغ فرخزاد با صدای خودش

 اصل ازحیا فروغ تعین نمی خرد

گل گو ببال ریشه همان با زمین خوشست

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر فروغ فرخزاد و حمید مصدق

 باطن پیران فروغ آباد چندین آگهیست

فیض دارد گوهری از گنج بی پایان صبح

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

شعر فروغ فرخزاد سیب

 فروغ شمع دیدی فهم اسرار خموشان کن

بقدر رشته اینجا پرده فانوس می نالد

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر در مورد فروغ

 بی نصیبان را هدایت مایه گمراهی است

سایه رنگش در فروغ مه سیه تر میشود

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

شعر در مورد فروغ فرخزاد

 گر باین فرصت چراغ زندگی دارد فروغ

گر همه خورشید باشم خانه روشن میکنم

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر در مورد زن فروغ فرخزاد

 فروغ خویش سیلاب بنای شمع میباشد

بغارت رفته طوفان طبع روش خویشم

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

شعر در مورد عشق فروغ فرخزاد

 عالم باین فروغ نظر جلوه گاه کیست

شمع خیال سوخته است انجمن هنوز

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر درباره فروغ

 چه لمعه داشت فروغ جما او (بیدل)

که هر کجا نگهی بود کرد با مژه ساز

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

شعری در مورد فروغ فرحزاد

 فروغ محفل بی آبروی عمر هواست

بجز نفس نتوان رفتن از بساط سحر

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر اخوان در مورد فروغ

 از فروغ جوهر بی اعتباریها مپرس

شمع ما در خانه خورشید روشن میشود

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

شعری درمورد فروغ

 فروغ بزم بهار آنچه دیده ئی امروز

همین گلست که فردا گلاب میگردد

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعری درمورد فروغ فرخزاد

 بر فروغ شمع بیداد نفس تیغ است و بس

چند چون زنگار بر آئینه دلها زنید

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

شعر در مورد عشق از فروغ فرخزاد

 نمیگردد فروغ عاریت شمع ره مستان

بنور باده چشم جام سامان نظر دارد

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعری در باره فروغ فرخزاد

 ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما

آب روی خوبی از چاه زنخدان شما

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

شعر در مورد پاییز از فروغ فرخزاد

 آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب

گرد خرگاه افق پرده شام اندازد

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعر در مورد باران از فروغ فرخزاد

 حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت

کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

شعر در مورد تولد از فروغ فرخزاد

 ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر

بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر درباره مادر فروغ فرخزاد

 زان جا که فیض جام سعادت فروغ توست

بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

شعر اخوان ثالث در مورد فروغ فرخزاد

 مرا که از رخ او ماه در شبستان است

کجا بود به فروغ ستاره پروایی

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعر درمورد فروغ

 نور شمعست یا فروغ جبین

می نمایند مه رخان ز نقاب

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

شعری درباره فروغ فرخزاد

 شعاع چشمه مهر از فروغ رخسارست

شراب نوشگوار از لب شکر بارست

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعر درباره فروغ فرخزاد

 کمند عنبری از چنین زلف دلبندست

فروغ مشتری از عکس روی دلدارست

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

درباره شعرهای فروغ فرخزاد

 فروغ عارض او یا سپیده سحرست

که رشک طلعت خورشید و طیره قمرست

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعری در مورد بهار از فروغ فرخزاد

 بی فروغ طلعتش گو مه ز مشرق بر میا

کامشبم پروای آن تنها رو شبگرد نیست

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

شعر در وصف فروغ فرخزاد

 فروغ روی چو ماه تو مشرق الانوار

کمند زلف سیاه تو قابض الارواح

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعری در وصف فروغ فرخزاد

 بی فروغ رخ زیبای تو در زلف سیاه

در شب تیره مرا پرتو مهتاب چه سود

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

اشعار در وصف فروغ فرخزاد

 اگر چه آب رخت عین آتشست ولیک

فروغ آتش رویت در آب نتوان دید

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعری در وصف فروغ

 فروغ چهره ات از تاب طره پنداری

که آفتاب شود طالع از شب دیجور

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

شعر فروغ در وصف پدر

 تابد فروغ مهر و مه از قطره های اشک

باران صبحگاه، ندارد صفای اشک

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعر فروغ در وصف مادر

 ز شب سیه چه نالم، که فروغ صبح رویت

بسپیده سحرگاه و بماهتاب ماند

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

شعر فروغ در وصف زن

 بارد ازو لطافت و تابد ازو فروغ

چون گوی سینه بت سیمین بر است اشک

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

وصف در شعر فروغ فرخ زاد

 مه دوهفته ندارد فروغ چندانی

که آفتاب که می تابد از گریبانت

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

شعر فروغ فرخزاد

 دعوت بی شمع را هیچ نباشد فروغ

مجلس بی دوست را هیچ نباشد نظام

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

شعر فروغ فرخزاد با صدای خودش

 با فروغ آفتاب حسن او

شمع گردون کمتر از پروانه ایست

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعر فروغ فرخزاد و حمید مصدق

 فلک را این همه تمکین نباشد

فروغ مهر و مه چندین نباشد

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

شعر فروغ فرخزاد سیب

 جوهر آیینه همچون موی آتش دیده است

این تطاول از فروغ آفتاب روی کیست؟

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

شعر درباره فروغ فرخزاد

 نیست چشمی کز فروغ روی او پر آب نیست

بخل در سرچشمه خورشید عالمتاب نیست

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

درباره شعرهای فروغ فرخزاد

 شمع کافوری نمی خواهد فروغ صبحدم

باید بیضای ساقی حاجت مهتاب نیست

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعری در مورد بهار از فروغ فرخزاد

 هر دو عالم یک فروغ روی اوست

گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

شعر در وصف فروغ فرخزاد

 عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست

راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

شعری در وصف فروغ فرخزاد

 در فاقه بود فروغ تقوی

پیرایه گر چراغ شب دان

شعر در مورد اسم فروغ

آخرین بروز رسانی در : جمعه 24 آذر 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.