متن و تبریک تولد لاتی به رفیق و دوست صمیمی و قدیمی

متن و تبریک تولد لاتی به رفیق و دوست صمیمی و قدیمی

متن و تبریک تولد لاتی به رفیق و دوست صمیمی و قدیمی متن تولد رفیق لاتی ، عکس و متن تبریک تولد عاشقانه طولانی برای دوست همگی در سایت پارسی زی.امیدواریم این …

گلچین زیباترین شعر در مورد آقا

گلچین زیباترین شعر در مورد آقا

شعر در مورد آقا شعر در مورد آقا ,شعر در مورد آقای خامنه ای,شعر در مورد آقا خامنه ای,شعر در مورد آقا امام رضا,شعر در مورد آقا امام زمان,شعر در مورد آقا …

گلچین زیباترین اشعار رهی معیری

گلچین زیباترین اشعار رهی معیری

اشعار رهی معیری شعر رهی معیری,اشعار رهی معیری عاشقانه,شعر از رهی معیری عاشقانه,اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری,عاشقانه ترین اشعار رهی معیری,زیباترین اشعار عاشقانه رهی معیری,اشعار زیبا و عاشقانه رهی معیری,اشعار کوتاه و …

شعر در مورد اسم آزاده

شعر در وصف اسم آزاده,شعر در مورد اسم آزاده,شعر درباره اسم آزاده,شعر درمورد اسم آزاده,شعر درباره ی اسم آزاده,شعر برای اسم آزاده,شعری در وصف اسم آزاده,شعری در مورد اسم آزاده,شعری درباره اسم آزاده,شعری درمورد اسم آزاده,شعری درباره ی اسم آزاده,شعری برای اسم آزاده

شعر در مورد اسم آزاده

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم آزاده برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 می آرد شرف مردی پدید

آزاده نژاد از درم خرید

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر در وصف اسم آزاده

 سر آزاده تاج زرنگارست

دل آسوده تخت پادشاهی است

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

شعر در مورد اسم آزاده

 آزاده نخوانند گرفتارهوا را

گرصاحب صددل چو صنوبر شده باشد

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعر درباره اسم آزاده

 زشت بود بودن آزاده را

بنده طوغان و عیال ینال

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

شعر درمورد اسم آزاده

 بشکست و بکند سرو آزاده

بنشاند به جای او سپیداری

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر درباره ی اسم آزاده

 دست کوته کن چو خواجو از جهان آزاده وار

سرو تا کوتاه دستی پیشه کرد آزاده است

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

شعر برای اسم آزاده

 ای خرد مست لعل چون می تو

ما ز آزاده ابروی خوی تو

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعری در وصف اسم آزاده

 به پستی نیز معراجیست گر آزاده ئی (بیدل)

صدای آب شو ساز ترقی کن تنزل را

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

شعری در مورد اسم آزاده

 خموشی غیر افسردن چه گل ریزد بدامانت

اگر آزاده ئی با ناله کن پیوند اعضا را

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعری درباره اسم آزاده

 ز اوج اعتبار آزاده ام گرد ره فقرم

نباشد دامن کوتاه من مغرور چیدنها

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

شعری درمورد اسم آزاده

 حوادث عین آسایش بود آزاده مشرب را

که چین موج دارد از شکست خویش جوهرها

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعری درباره ی اسم آزاده

 قید هستی نیست مانع خاطر آزاده را

در دل مینا برون گردیست رنگ باده را

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

شعری برای اسم آزاده

 نیست سرو از بی بری ممنون احسان بهار

بار منت خم نسازد گردن آزاده را

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعر در وصف اسم آزاده

 نیست ممکن رنگ را با بوی گل آمیختن

کم رسد گرد کدورت دامن آزاده را

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

شعر در مورد اسم آزاده

 (بیدل) از درد سر پست و بلند آزاده ایم

وضع همواری جبین ما زصندل ریخته است

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر درباره اسم آزاده

 قطره آبی که داری خون کن و گوهر مبند

تهمت آرام داغ طینت آزاده است

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

شعر درمورد اسم آزاده

 خام طبعان از افشار رنج دهر آزاده اند

پختگی انگور را زندانی خم کرده است

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر درباره ی اسم آزاده

 خار راه اهل بینش جلوه اسباب نیست

از کمند الفت مژگان نگه آزاده است

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

شعر برای اسم آزاده

 الفت آرام چون سد ره آزاده است

پای خواب آلوده دامان صحرا جاده است

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعری در وصف اسم آزاده

 هر که دیدیم از تعلق در طلسم سنگ بود

یکشرر آزاده ئی از خود جدائی برنخاست

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

شعری در مورد اسم آزاده

 شبنم بنیم چشم زدن جوهر هواست

آزاده بیدلی که همان اشک آه اوست

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعری درباره اسم آزاده

 رنگ حال سرو قمری بین که در گلزار دهر

خاکساران زیر طوق و سرکشان آزاده اند

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شعری درمورد اسم آزاده

 آزاده است نور دل ازاقتباس غیر

قطع نظر زمنت خورشید و مه کنید

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعری درباره ی اسم آزاده

 جای رحم است گر آزاده مقید گردد

آب در کسوت آئینه چها می بیند

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

شعری برای اسم آزاده

 ازشکست ساغر مینا صدا آزاده است

در لباست نیست رنگی تا دهد تغییر جنگ

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر در وصف اسم آزاده

 (بیدل) به بندنی گرهی نیست ناله را

آزاده ایم اگر همه در چاه رفته ایم

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

شعر در مورد اسم آزاده

 فکر تعلق جسدم نیست چون نفس

عمریست خدمت دل آزاده میکنم

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر درباره اسم آزاده

 پوشیده دار جوهر آزاده مشربی

خود را هم از گذشتگی خود خبر مکن

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

شعر درمورد اسم آزاده

 از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش

کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعر درباره ی اسم آزاده

 به بندگی قدش سرو معترف گشتی

گرش چو سوسن آزاده ده زبان بودی

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

شعر برای اسم آزاده

 صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام

چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعری در وصف اسم آزاده

 بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

شعری در وصف اسم آزاده

 آن لعل در آبگینه ساده بیار

و آن محرم و مونس هر آزاده بیار

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعری در وصف اسم آزاده

 زبان سوسن آزاد بین که هست دراز

ولیک برخی آزاده ئی که خاموشست

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

شعری درباره اسم آزاده

 بر سرو سوسن از چه زبان می کند دراز

آزاده راز طعن زبان آوران چه غم

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعری درمورد اسم آزاده

 چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد:

تن درست و خوی نیک و نام نیک وخرد

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

شعری درباره ی اسم آزاده

 گفت: هنگامی یکی شهزاده بود

گوهری و پر هنر آزاده بود

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعری برای اسم آزاده

 ای سرو پای بسته، بآزادگی مناز

آزاده من، که از همه عالم بریده ام

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

شعر در وصف اسم آزاده

 نیست در خاطر مرا اندیشه از گردون، رهی

رهرو آزاده را، پروای رهزن نیست نیست

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر در مورد اسم آزاده

 چو مفلسی که به دنبال کیمیا گردد

جهان بگشتم و آزاده ای نگشت پدید

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

شعر درباره اسم آزاده

 بر خاطر آزاده، غباری ز کسم نیست

سرو چمنم، شکوه ای از خار و خسم نیست

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر درمورد اسم آزاده

 در آتش از دل آزاده ام، ولی غم نیست

پسند خاطر آزادگان، پسند من است

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

شعر درباره ی اسم آزاده

 گنجینه ای ز معتمدالدوله مانده باز

گنج پدر به زاده آزاده میرسد

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر برای اسم آزاده

 آزاده خوی بودی و آزاد زیستی

جان باختی که برفکنی رسم بندگی

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

شعری در وصف اسم آزاده

 یا رب چون من افتاده ای کو؟

افتاده آزاده ای کو؟

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعری درباره اسم آزاده

در سر ندارم هوسی، چشمی ندارم به کسی،

آزاده ام من

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

شعری درمورد اسم آزاده

 دیدی این روزگار سفله نواز

چون گرفت از تو جان آزاده

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعری درباره ی اسم آزاده

کسی کند تن آزاده را به بند اسیر؟

کسی کند دل آسوده را به فکر فگار

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

شعری برای اسم آزاده

 گر سفله به مال و جاه از آزاده بهست

سگ نیز به صید از آدمیزاده بهست

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر در وصف اسم آزاده

 هیچ دانی از چه باشد قیمت آزاده مرد

بر سر خوان خسیسان دست کوته کردنست

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

شعر در مورد اسم آزاده

 ای دریغا آن پریرو از نهیب چشم بد

سوسن آزاده را در زیر سیسنبر کند

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر درباره اسم آزاده

 از سر لطف و ظریفی خوش بزی

همچو سوسن تازه یی آزاده وار

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر درمورد اسم آزاده

 گر بد کنند با ما ما نیکویی کنیم

زیرا که پاک نسبت و آزاده زاده ایم

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر درباره ی اسم آزاده

 اندر حضر نباشد آزاده را خطر

وندر حجر نباشد یاقوت را بها

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر برای اسم آزاده

 در چنین حالی چنین آزاد مردی کرد او

می ندیدم در جهان پیری ازو آزاده تر

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعری در وصف اسم آزاده

 نی که سالی صدهزار آزاده گردد منقطع

هم دریغی نیست گر ما نیز چون ایشان شویم

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعری در مورد اسم آزاده

 شاید ار دیده آزاده گهر بار شود

چون شدستند همه بی گهران با گهران

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعری درباره اسم آزاده

 آزادگان به عشق خیانت نمی کنند

او را خصال مردم آزاده خو نبود

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعری درمورد اسم آزاده

 شهریارا سر آزاده نه سربار تن است

چه ضرورت که دم از سر مگوئی بزنیم

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعری درباره ی اسم آزاده

 بگسل از طول امل سر رشته پیوند دل

گردن آزاده در قید رسن باشد چرا

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعری برای اسم آزاده

 بار منت بر نمی تابد دل آزاده ام

دل سیه می گردد از پرداز روشنگر مرا

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر در وصف اسم آزاده

 بر دل آزاده من فکر مهمان بار نیست

از دل خود روزی آماده است مهمان مرا

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر در مورد اسم آزاده

 نیست احسان، بنده کردن مردم آزاده را

بخل منعم می کند بیش از کرم ممنون مرا

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعر درباره اسم آزاده

 سرد مهری نوبهار مردم آزاده است

در خزان سرسبزی افلاک باشد سرو را

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر درمورد اسم آزاده

 این سخن را سرو می گوید به آواز بلند

جامه از پیکر بروید مردم آزاده را

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعر درباره ی اسم آزاده

 دل شود شاد از شکست آرزو آزاده را

این سبو از خود برآرد در شکستن باده را

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر برای اسم آزاده

 تا به روی پرده سوز یار چشم افکنده است

نیست پروای دو عالم صائب آزاده را

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعری در وصف اسم آزاده

 چون تویی هرگز نبیند عالم فرزانه بین

چون تویی هرگز نزاید گنبد آزاده زای

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعری در مورد اسم آزاده

 ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد

کو دل آزاده ای کز تیغ او مجروح نیست

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعری درباره اسم آزاده

 کوه غم بر خاطر آزاده ما بار نیست

خنده رو چون کبک در دامان کهساریم ما

شعر در مورد ماه محرم

از بهر ستیز و مرگ، آماده شوید

در محضر عشق دوست، افتاده شوید

از خون حسین بشنوید این پیغام

در طول زمان همیشه آزاده شوید

شعر در مورد اسم آزاده

آخرین بروز رسانی در : شنبه 8 اردیبهشت 1397
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.