گلچین زیباترین شعر در مورد آشیانه

شعر در مورد آشیانه

شعر در مورد آشیانه ,شعر در مورد لانه,شعر در مورد لانه کبوتر,شعر در مورد لانه پرنده,شعر درباره آشیانه,شعر در مورد تسخیر لانه جاسوسی,شعر درباره لانه پرنده,شعر درباره لانه,شعر آشیانه,شعر آشیانه پرندگان,شعر آشیانه فریدون فرخزاد,شعر آشیانه پرنده,شعر در مورد آشیانه,شعر درباره آشیانه,متن شعر آشیانه,شعر بی آشیانه گشتم,شعر با کلمه آشیانه,شعر لانه پرنده,شعر در مورد لانه,شعر در مورد لانه کبوتر,شعر در مورد لانه پرنده,متن شعر آشیانه فریدون فرخزاد,متن شعر بی آشیانه گشتم,آهنگ بی آشیانه گشتم,آهنگ بی آشیانه گشتم افغانی,دانلود آهنگ بی آشیانه گشتم,دانلود آهنگ بی آشیانه گشتم افغانی,متن آهنگ بی آشیانه گشتم

شعر در مورد آشیانه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آشیانه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ناتوان طایر پرکاهیم

گردباد است آشیانه ما

شعر در مورد آشیانه

از مقیمان پرده رنگیم

بال و پر دارد آشیانه ما

شعر در مورد لانه

بصد لاف وارستگی صید خویشم

نبرده است پروازم از آشیانه

شعر در مورد لانه کبوتر

چون نفس میپریم و مینالیم

بسکه بی آشیانه ایم همه

شعر در مورد لانه پرنده

بلبل مدح اوست خاقانی

هم در شکرش آشیانه اوست

شعر درباره آشیانه

عقل مرغی ز آشیانه ماست

چرخ گردی ز آستانه ماست

شعر در مورد تسخیر لانه جاسوسی

غنچه سان بی در است خانه ما

بیضه گل کرد آشیانه ما

شعر درباره لانه پرنده

نه سرانجامی و نه آرامی

مرغ بی آشیانه را مانم

شعر درباره لانه

ای همایون همای کبک خرام

دل عشاق آشیانه تو

شعر آشیانه

پیش زانکه ناگهان روزی

رخت از این آشیانه برداریم

شعر آشیانه پرندگان

ای نوپر آشیان علوی بر

پر سوی آشیانه شو باز

شعر آشیانه فریدون فرخزاد

از کمال بلند پروازی

بر سپهر آشیانه می خواهم

شعر آشیانه پرنده

نرسد دست کوته همت

که بلندست آشیانه ما

شعر در مورد آشیانه

چون درین تنگ آشیانه ندید

جای پرواز و عرصه طیران

شعر درباره آشیانه

چون صبح بالی از نفس سرد می زنم

عمریست آشیانه عنقای من تهیست

متن شعر آشیانه

در یاد عمر رفته دلی شاد میکنم

رنگ پریده را بخیال آشیانه ایست

شعر بی آشیانه گشتم

خموش باش که مرغان آشیانه لاف

بهر طرف نگری پرگشای منقارند

شعر با کلمه آشیانه

فغان که بست به بالم هزار شعله طپیدن

نشیمنی که نبود آشیانه ئی که ندارم

شعر لانه پرنده

تا جلوه ات پرافشاند از آشیانه چشم

روشن حباب دارد بنیاد خانه چشم

شعر در مورد لانه

تا جلوه ات پرافشاند از آشیانه چشم

روشن حباب دارد بنیاد خانه چشم

شعر در مورد لانه کبوتر

عمریست چون نفس بطپیدن فسانه ام

از عافیت مپرس دلست آشیانه ام

شعر در مورد لانه پرنده

چندی طپید شعله امید و داغ شد

چون شمع بال سوخته بود آشیانه ام

متن شعر آشیانه فریدون فرخزاد

پری میفشان ای تعلق بهانه

بدل چون نفس بسته ئی آشیانه

متن شعر بی آشیانه گشتم

دلت فسرد جنون کز آشیانه برائی

چو ناله دامن صحرا بکف زخانه برائی

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد ماه محرم

شعر در مورد تولد

شعر در مورد لیاقت

شعر در مورد لبخند

آهنگ بی آشیانه گشتم

مائیم و گرد هستی حرمان دمیده ئی

چون صبح آشیانه رنگ پریده ئی

آهنگ بی آشیانه گشتم افغانی

رواق منظر چشم من آشیانه توست

کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

دانلود آهنگ بی آشیانه گشتم

برو این دام بر مرغی دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه

دانلود آهنگ بی آشیانه گشتم افغانی

بر درگهم ز خیل ملایک بسی سپاه

عرش مجید ذات مرا آشیانه بود

متن آهنگ بی آشیانه گشتم

دهر نه جای من است بگذرم از وی

مسکن زاغان نه آشیانه باز است

شعر در مورد آشیانه

وقت بیماری از اجل ترسم

نه غم چیز و آشیانه خورم

شعر در مورد لانه

پر بریده است مرغ خاقانی

ز آن سوی آشیانه می نرسد

شعر در مورد لانه کبوتر

آشیانه خراب کرده باز

پیش برج کبوتر اندازد

شعر در مورد لانه پرنده

ای پندگو، چه در پی جانم نشسته ای

انگار کان پرنده درین آشیانه نیست

شعر درباره آشیانه

مرغی که آسمان قفس بود میهمان

بنگر قفس شکست و سوی آشیانه شد

شعر در مورد تسخیر لانه جاسوسی

مرغ دل آشیانه به زلف تو می کند

چون طوطیی که میل به هندوستان کند

شعر درباره لانه پرنده

ای دل، ازین خرابه وحشت کرانه گیر

رو بر فراز کنگر عرش آشیانه گیر

شعر درباره لانه

چو مرغ خانه گرفتم درین دیار وطن

که این دیار به چشمم چو آشیانه نمود

شعر آشیانه

پرواز بی نشان مرا بال رنگ نیست

گو بیضه بشکند بکلاه آشیانه ها

شعر آشیانه پرندگان

کجا رسم بمکانت که پشه نتواند

که در نشیمن سیمرغ آشیانه کند

شعر آشیانه فریدون فرخزاد

طوطی شکر شکن شده در باغ عارضش

زاغ آشیانه ساخته بر شاخ عرعرش

شعر آشیانه پرنده

کنم بقاف هوای تو آشیانه چو عنقا

بدان امید که مرغی ز آشیان تو باشم

شعر در مورد آشیانه

به روی سیل گشادیم راه خانه خویش

بدست برق سپردیم آشیانه خویش

شعر درباره آشیانه

صوفی چگونه گردد گرد شراب صافی

گنجشک را نگنجد عنقا در آشیانه

متن شعر آشیانه

اکنون که ز باغ زاغ کم شد

بلبل ز گل آشیانه آراست

شعر بی آشیانه گشتم

با او دلم به مهر و مودت یگانه بود

سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود

شعر با کلمه آشیانه

برین سنا نرسد مرد تا سنایی وار

روان پاکش ازین آشیانه بر نپرید

شعر لانه پرنده

در آشیانه طوبا نماندم از سرناز

نه خاکیم که به زندان خاک دان مانم

شعر در مورد لانه

دارم دلی بسینه ز داغ خیال دوست

طراح آشیانه گلزار عندلیب

شعر در مورد لانه کبوتر

آزادگی غبار در و بام خانه نیست

پرواز طایریست که در آشیانه نیست

شعر در مورد لانه پرنده

من آن غریب نوا بلبلم درین بستان

که آشیانه به جز خار خار نیست مرا

متن شعر آشیانه فریدون فرخزاد

کجاست حلقه دامی و گوشه قفسی؟

که مار شد خس و خاشاک آشیانه مرا

متن شعر بی آشیانه گشتم

دادم ز شور عشق به سیلاب خانه را

کردم به خارخار بدل آشیانه را

آهنگ بی آشیانه گشتم

کو جذبه ای که تا نفس از دل برآورم

خاشاک گردباد کنم آشیانه را

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد لب

شعر در مورد ادب

شعر در مورد انسانیت

شعر در مورد تهران

آهنگ بی آشیانه گشتم افغانی

یکی هزار شد از سینه بیقراری دل

به مرغ وحشی ما آشیانه بال و پرست

دانلود آهنگ بی آشیانه گشتم

همای عشق که افلاک سایه پرور اوست

در آشیانه ما بال و پر برآورده است

دانلود آهنگ بی آشیانه گشتم افغانی

به جام باده غلط می کنند ساده دلان

ز بس زرنگ گلم آشیانه پر شده است

متن آهنگ بی آشیانه گشتم

ز عشق نیست اثر در جهان، نمی دانم

که این همای سعادت در آشیانه کیست

شعر در مورد آشیانه

برو گل این زر خود در کنار آتش ریز

که خونبهای خس آشیانه ما نیست

شعر در مورد لانه

اگر چه باد خزان رفت پاک گلشن را

ز آشیانه ما بوی نوبهار نرفت

شعر در مورد لانه کبوتر

ز آشیانه خفاش، دل سیه تر بود

رخ تو خانه چشم مرا به نور گرفت

شعر در مورد لانه پرنده

بلبل به آشیانه طرازی فتاده است

غافل که آن نهال چه مقدار نازک است

شعر درباره آشیانه

عاشق کجا به فکر سرانجام خانه است؟

پروانه را همین بال و پر آشیانه است

شعر در مورد تسخیر لانه جاسوسی

ز جوش گل نفس غنچه پردگی شده است

چگونه مرغ درین گلشن آشیانه کند

شعر درباره لانه پرنده

زمانه ساز به رنگ زمانه می گردد

پرشکسته خس آشیانه می گردد

شعر درباره لانه

به خارزار تعلق مبند دل زنهار

که بیضه سنگ درین آشیانه می گردد

شعر آشیانه

مرغ دلی را که رو به حلقه دام است

خار و خس آشیانه چنگ عقاب است

شعر آشیانه پرندگان

سعادت به پرواز بسته است صائب

هما کم ز جغدست در آشیانه

شعر آشیانه فریدون فرخزاد

ز بس خراب شد از جلوه تو، نزدیک است

که آشیانه جغد و غراب گردد سرو

شعر آشیانه پرنده

هلاک جلوه برق است آشیانه من

بغل چو موج گشاید به سیل خانه من

شعر در مورد آشیانه

ز بس گزیده ز دلگیری وطن شده ام

زبان مار بود خار آشیانه من

شعر در مورد آشیانه

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد آسمان

شعر در مورد خداحافظی

بخواب عشقم

شعر در مورد ماه اردیبهشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.