جملات معروف آلبرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین
جملات آلبرت انیشتین

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

مهم آن است که هرگز از پرسش باز نه‌ایستیم

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

هیچ کاری برای انسان سخت‌ تر از فکرکردن نیست

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

دین بدون علم کور است

و علم بدون دین لنگ است

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

در دنیا خط مستقیم وجود ندارد و تمام خطوط بدون استثنا منحنی و دایره وار است

و اگر این خط کوچکی که در نظرما مستقیم جلوه می کند

در فضا امتداد یابد خواهیم دید که منحنی است

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

به آینده نمی‌اندیشم چون به زودی فرا خواهد رسید

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

به‌سختی میتوان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که

دارای یک‌نوع احساس مذهبی مخصوص به‌خود نباشد

این مذهب با مذهب یک شخص عادی فرق دارد

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

خدا، شیر یا خط؟ نمی‌کند

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

خداوند زیرک است اما بدخواه نیست

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید

به شما اطمینان می‌دهم که مشکلات من در این زمینه عظیم‌تر است

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

همزمان با گسترش دایرهٔ دانش ما

تاریکی‌ای که این دایره را احاطه می‌کند نیز گسترده می‌شود

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند

اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌کند

جملات معروف آلبرت انیشتین

Jomlate Maroof Albert Einstein

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.