اس ام اس پ نه پ باحال

اس ام اس پ نه پ
اس ام اس پ نه پ

اس ام اس پ نه پ باحال

C No c cool SMS

دارم تو تختم می خوابم

بابام می گه داری می خوابی؟

پ ن پ  دارم تشکو تست می کنم

اس ام اس پ نه پ باحال

C No c cool SMS

دو دقیقه دیر رفتم سر کلاس

استادمون رفته تو نقش می گه شما دانشجوی این کلاسید؟

پ نه پ دانشجوی کلاس آواز استاد ایرج مهدیانم

اس ام اس پ نه پ باحال

C No c cool SMS

تو جاده پلیس دیدم دستمو کردم بیرون انگشتمو می چرخونم

رفیقم می گه : داری به ماشینای روبرویی علامت میدی؟

پ نه پ انگشتم تو دماغم بوده داغ کرده دارم خنکش می کنم

اس ام اس پ نه پ باحال

C No c cool SMS

میگم آقا خمیر دندون سفید کننده می خوام؟

میگه برا دندونات؟

پ نه پ می خوام کاسه دستشویی رو برق بندازم

اس ام اس پ نه پ باحال

C No c cool SMS

به دوستم زنگ زدم می گم ماشینم روشن نمیشه

میگه استارت میزنی روشن نمیشه؟

د نه د هنوز به اونجا نرسیدیم فعلا با خواهش و تمنا دارم کارمو پیش می برم

اس ام اس پ نه پ باحال

C No c cool SMS

سر جلسه امتحان به دختره میگم سواله 8 چی میشه؟

میگه تقلب می خوای کلک؟

پ نه پ می خواستم سر حرفو باز کنم …

عشق نمی خوابه …تو رو خواستن نمی خوابه

اس ام اس پ نه پ باحال

C No c cool SMS

دستمال کاغذی گرد کردم گذاشتم تو بینیم

مامان بزرگم میگه بینیت خون اومده؟

پ نه دیدم از دماغم داره هوا میاد

گفتم حتما پنچر شدم فعلا اینو رد کنم که بادم خالی نشه

اس ام اس پ نه پ باحال

C No c cool SMS

رفتم مغازه میگم cd دارید؟

میگه خام؟

پ ن پ تنوری باشه با قارچ و پنیر

اس ام اس پ نه پ باحال

C No c cool SMS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.