اس ام اس پشت وانتی

اس ام اس پشت ماشینی
اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

وای اگر از پس امروز بود

فردایی …

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

هر که را هیچ به کف نیست

به دل آهی هست …

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

عاشق بی انتظار مادر

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

به حرمت اشک مادر توبه کردم

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

بوق نزن شاگردم خوابه

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

بی تو هرگز ، با تو عمراً

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

رادیات عشق من از بهر تو آمد به جوش

گر نداری باورم بنگر به روی آمپرم

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

نه من عاشق خاموشم

نه تو آن معشوق پنهان

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

معرفت در گرانیست به هر کس ندهندش

پرطاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

از ماجرای درد عشق حکایت خطاست

از محنت محبت اظهار شکایت نارواست

اس ام اس پشت وانتی

SMS Posht VaneTi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.