اس ام اس های حدیث

اس ام اس احادیث
اس ام اس احادیث

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

رسول اکرم (ص)

محروم از رحمت خدا کسی است که از وصیت کردن محروم شود

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

رسول اکرم (ص)

حق فرزند بر پدرش این است که

او را سواد و شنا و تیر اندازی بیاموزد

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امام علی (ع)

نا سپاسی نعمت ها قدم را می لرزاند و نعمت را می رباید

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امام صادق (ع)

محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که در گفتارش راستگو باشد

و در گزاردن نماز و آنچه بر او واجب کرده مواظبت و امانت پرداز باشد

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امام علی (ع)

همانا هر مومن آرام  وبا وقار و نرم خوئی اهل بهشت است

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امام علی (ع)

شجاعت پیروزی آماده و فضیلتی آشکار است

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امام علی (ع)

هر که به ناحق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر که با حق عناد ورزد خوار گردد

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امام علی (ع)

کسی که به علم عمل کند

مانند کسی است که راه راست و روشن را بپیماید

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امام صادق علیه السلام

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امیر المومنین علیه السلام

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امام رضا علیه السلام

مردم به انجام روزه امر شده‏ اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند

و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

رسول خدا صلى الله علیه و آله

براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدن ها روزه است

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

رسول خدا صلى الله علیه و آله

روزه سپر آتش (جهنم) است

یعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

رسول خدا صلى الله علیه و آله

روزه گرفتن در گرما جهاد است

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امیر مومنان على علیه السلام

روزه نفس از لذت هاى دنیوى سودمندترین روزه‏ هاست

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امام على علیه السلام

روزه پرهیز از حرام ها است

همچنانکه شخص از خوردنى و نوشیدنى پرهیز می کند

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

امام على علیه السلام

روزه قلب بهتر از روزه زبان است

و روزه زبان بهتر از روزه شکم است

اس ام اس های حدیث

SMS HaDis

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.