اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

اس ام اس روز نوجوان
اس ام اس روز نوجوان

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای

و این سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi

امروزهستی پیر و کهن احساس می کند که

به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک می شود

هم آهنگ با تو!

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi

خنده های تو

در ذهن این دوران سپرده می شود تا سال ها بعد

به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی

نوجوان روزت مبارک

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi

امروز روز توست

روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم

جشن رشد را به زمین تبریک می گویند

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi

بگذار آسان و بی کاستی

شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi

قدر لحظه های تو را چه کسی می داند

جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم

گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند

حتی بی بال و پر را در سر داری؟

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi

آرزوهای دور و دراز توست که

به تکه تکه این دنیای بزرگ امید و جنبش می بخشد

پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi

بعضی وقت ها آدم هر چقدر هم که لجباز باشه

بزور مجبور میشه کاری رو که دوست نداره انجام بده

مثل رفتن به مدرسه…!

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این

سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

اس ام اس روز نوجوان و بسیج دانش آموزی

SMS Rooz Nojavan Basij Daneshamuzi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.