اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

اس ام اس احادیث
اس ام اس احادیث

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام علی (ع)

بزرگوار کسی است که آبرویش را با مالش حفظ کند

و فرومایه کسی است که مالش را با آبرویش حفظ کند

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام صادق (ع)

زکات چشم به دیده عبرت نگریستن

و چشم پوشی از شهوات و مانند آن است

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام صادق (ع)

همنشینی با صالحان، انسان را به سوی صلاح رهنمون می‌شود

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام علی (ع)

بهترین چیزی که نوجوانان باید فراگیرند

چیزهایی است که در بزرگسالی خود به آنها نیاز خواهند داشت

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

حضرت فاطمه (س)

خدا اطاعت از ما را رشتۀ سامان ملت

‌‌‌‌‌‌‌و امامت ما را مایۀ ایمنی از تفرقه قرار داده است

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام صادق (ع)

آسمان چهل روز بر حسین (ع) خون گریه کرد

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

رسول خدا (ص)

خوش رویی کینه را از بین می‌برد

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

رسول خدا (ص)

خوشا آنکه زیادی دارایی‌اش را انفاق کند

و زبانش را از زیاده گویی نگه دارد

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام علی (ع)

صبر به سوی سختی های زمانه تیر می افکند

و بی تابی از یاری کنندگان  زمانه است

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام باقر (ع)

خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام حسن مجتبی (ع)

از آن حضرت سؤال شد : زهد چیست ؟ فرمود : رغبت به تقوی و بی رغبتی به دنیا

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

رسول خدا (ص)

هرگز خداوند کسی را به خاطر نادانی اش عزیز نگردانده

و کسی را خاطر بردباری اش ذلیل و خوار نکرده است

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام علی (ع)

برای تربیت کردن خود همین بس که از آنچه در دیگران نمی‌پسندی، دوری کنی

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام صادق (ع)

از نشانه‌های ایمان حقیقی آن است

که حق را بر باطل ترجیح دهى

هر چند حق به زیان تو و باطل به سود تو باشد

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

امام علی (ع)

به کسی که تو را امین شمرده خیانت مکن

هر چند او به تو خیانت کرده باشد

و راز او را فاش مساز

اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد

اس ام اس احادیث آموزنده از ائمه

SMS Ahadis Amoozandeh Aeemeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.