اس ام اس کریسمس

اس ام اس کریسمس 2013

اس ام اس کریسمس 2013

اس ام اس کریسمس اس ام اس کریسمس 2013 SMS Christmas • • • چون به سخن نوبت عیسی رسید عیب رها کرد و به معنی رسید عیب کسان را منگر و احسان خویش دیده فرو بر به گریبان خویش کریسمس ۲۰۱۳ مبارک •...

ادامه مطلب