اس ام اس پ نه پ

پ نه پ 92

پ نه پ 92

اس ام اس پ نه پ پ نه پ 92 panapa • • • سر کلاس معارف بودیم وسط امتحان کتاب باز کردم بغلیم گفت تقلب می کنی؟ گفتم پ نــه پ  دارم درس می خونم • • • پ نه پ 92 panapa • • • رفتم تو آپارتمان دارم...

ادامه مطلب

پ نه پ های جدید

پ نه پ های جدید

اس ام اس پ نه پ پ نه پ های جدید panapahaye Jadid • • • یارو تو مترو داره چراغ قوه میفروشه صداش کردم اومده میگه چراغ قوه میخوای؟ پ نــه پ یه لقمه میرزاقاسمی آوردم واسه ناهارم تنهایی ن...

ادامه مطلب

پ نه پ خنده دار

پ نه پ خنده دار

اس ام اس پ نه پ پ نه پ خنده دار panapa Khandedar • • • به بابام می گم تلویزیونو بزن کانال دو … میگه روشنش کنم ؟ پَـــ نَ پَــــ تو بزن دو من هُل میدم روشن شه • • • پ نه پ خنده دار ...

ادامه مطلب

پ نه پ

پ نه پ

اس ام اس پ نه پ پ نه پ panapa • • • به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام میگه منظورت پرادو و رونیزو ایناست؟ پ نه پ منظورم کامیونو تراکتورو ایناست • • • پ نه پ panapa • • • دارم...

ادامه مطلب

پ نه پ جدید

پ نه پ جدید

اس ام اس پ نه پ پ نه پ جدید panapa Jadid • • • یارو اومده می‌بینه همکارم توی اتاق نیست باز می‌پرسه آقای حیف نونیان نیست؟ گفتم پ نه پ هست افتاده پشت کمد را دست نداره با خط کشی چیزی بزن...

ادامه مطلب

پ نه پ باحال

پ نه پ باحال

اس ام اس پ نه پ پ نه پ باحال panapa Bahal • • • به بابام میگم پول بده میگه اونی که دو روز پیش گرفتی چی شد؟ نکنه همشو خرج کردی؟ تا اومدم بگم پـَـ زد تو دهنم نذاشت حرف بزنم من فقط می خواس...

ادامه مطلب

پ نه پ باحال و جدید

پ نه پ باحال و جدید

اس ام اس پ نه پ پ نه پ باحال و جدید C No c cool and new • • • میگه شما تو خونه همش سه تا بچه این؟ پ ن پ بابام مارو نمونه زده اگه مقرون به صرفه بودیم ایشالله خط تولید انبوه رو راه اندا...

ادامه مطلب

اس ام اس پ نه پ جدید

اس ام اس پ نه پ جدید

اس ام اس پ نه پ اس ام اس پ نه پ جدید No new c c sms • • • بابام داره با شیر و دوش حموم ور میره سه ساعت دم در حموم یه لنگه پا وایسادم بر می گرده می گه : اِ می خوای بری حموم؟ پ نه پ اومدم...

ادامه مطلب

اس ام اس پ نه پ باحال

اس ام اس پ نه پ باحال

اس ام اس پ نه پ اس ام اس پ نه پ باحال C No c cool SMS • • • دارم تو تختم می خوابم بابام می گه داری می خوابی؟ پ ن پ  دارم تشکو تست می کنم • • • اس ام اس پ نه پ باحال C No c cool SMS...

ادامه مطلب