اس ام اس غمگین

اس ام اس های غمگین

اس ام اس های غمگین

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین اس ام اس غمگین sms ghamgin • باور کن ! این را با تمام وجودت باور کن؛ که: آن کس که وعده ی همیشه ماندن را می دهد، از همه رفتنی تر است ! • اس ام اس غمگین sms ghamgin • حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری کـه مـی بینـى ، بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نکـرده ای . . . • اس ام اس غمگین sms ghamgin • اگر در تقدیرت باشد دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است . . . ولی اگر در ...

ادامه مطلب

اس ام اس های غمگین و زیبا

اس ام اس های غمگین و زیبا

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین اس ام اس غمگین sms ghamgin • یادت باشد به خوابم که آمدى بیدارم کنى ببوسمت ! • اس ام اس غمگین sms ghamgin • از تمام بودنی ها تو همین از آن من باش که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد . . . • اس ام اس غمگین sms ghamgin • گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری، اما گاهی با هزار دلیل هم نمی توانی یکی را دوست داشته باشی ! • اس ام اس غمگین sms ghamgin اد...

ادامه مطلب

اس ام اس های غمگین

اس ام اس های غمگین

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین اس ام اس غمگین sms ghamgin • هیچ کس نمیداند… پشت این چهره ی آرام در دلم چه میگذرد! کسی نمیداند… این آرامش ظاهر و این دل ناآرام چقدر خسته ام میکند • اس ام اس غمگین sms ghamgin • این روزها دیده ای ؟ آدم ها از پایان جهان می ترسند عشق من می دانی ؟ فقط وقتی تو نباشی دنیا تمام می شود • اس ام اس غمگین sms ghamgin • چسبیده‌ام به تو بسانِ انسان به...

ادامه مطلب

اس ام اس های غمگین و غمناک

اس ام اس های غمگین و غمناک

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین اس ام اس غمگین sms ghamgin • می میرم وقتی تصور میکنم که او هرروز دست هایی را لمس میکند که من هرروز آرزوی داشتن آنها را میکنم … • اس ام اس غمگین sms ghamgin • دلـهـره ام از نـبـودنـت نـیـسـت . . . دلـهـره ام از دل دل کـردنـت بـرای بـودنـت اسـت . . . تـ ـو نـگـران فـرامـوشـی ات نـبـاش . . .    مـ ـن بـا یـک شـیـشـه از عـطـرت زنـدگـی مـیـکـنـم !!! • ...

ادامه مطلب

اس ام اس های غمگین و جدید

اس ام اس های غمگین و جدید

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین اس ام اس غمگین sms ghamgin • خیلی کوچک نیستم تنها چند سال از من بزرگ ترند غمهایم… • اس ام اس غمگین sms ghamgin • شهرزادِ من! قصه بس است ، این پادشاه سالهاست که خوابیده… • اس ام اس غمگین sms ghamgin • کــور بــودم کــاش، تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و دستــم را مــی‌گــرفتــی! نــه مثــل حــالا  کــه چشــم، تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌...

ادامه مطلب

مجموعه جملات و متن و اس ام اس غمگین و احساسی 96

مجموعه جملات و متن و اس ام اس غمگین و احساسی 96

مجموعه جملات و متن و اس ام اس غمگین و احساسی 96 در این مطلب از سایت جسارت مجموعه جملات و متن و اس ام اس غمگین را برای شما فراهم آورده ایم.امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد. مجموعه جملات و متن و اس ام اس غمگین و احساسی 96 تا روزی کــه بــود، دســت هــایــش بــوی گــل ســرخ مــی داد! از روزی کــه رفــت گــل هــای ســرخ بــوی دســت هــای او را مــی دهنــد . . . مجموعه جملات و متن و اس ا...

ادامه مطلب

اس ام اس های غمگین شهریور 94

اس ام اس های غمگین شهریور 94

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین اس ام اس غمگین sms ghamgin • ناشناسی بیکس نیمه شب هم حتی اگر ازکوچه تنهایی قلبم گذرد عطربدرود ودرودش سالی در دلم خواهد ماند تو که دیریست دراین کوچه اقامت داری • اس ام اس غمگین sms ghamgin • میدانی چه مدتی است گیسوانم پیچ خورده اند ؟! جز تو کسی نمیفهمد گیسوانم شانه ندارند ! و اگر باشی گیسوانم شانه خواهند شد با سرانگشتان عاشقت • اس ام اس غمگین sms ghamgin • او مرا ...

ادامه مطلب

اس ام اس های غمگین مرداد 94

اس ام اس های غمگین مرداد 94

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین اس ام اس غمگین sms ghamgin • من برای دوست داشتنت مدت هاست آماده ام اما امان از تو! امان از زن ها که همیشه دیر حاضر می شوید… • اس ام اس غمگین sms ghamgin • کاش همســایه ی ِتـو بـودم از پشت ِ پنجــره هـر روز ،   آمـدنَ ت را می دیــدم … • اس ام اس غمگین sms ghamgin • به پای هم پیر شدیم ! من و خیال تو . . . ! • اس ام اس غمگین sms ghamgin ...

ادامه مطلب

اس ام اس های غمگین عاشقانه

اس ام اس های غمگین عاشقانه

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین اس ام اس غمگین sms ghamgin • یادم باشه خدا رو شکر کنم برای اینکه گاهی وقتا همه ی دعاهام و مستجاب نکرده • اس ام اس غمگین sms ghamgin • زنها وقتی غیرتی می شوند داد و بیداد نمی کنن قهر می کنن • اس ام اس غمگین sms ghamgin • دنیایم تویی و من … ندارمت • اس ام اس غمگین sms ghamgin ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

اس ام اس های غمگین و غمناک

اس ام اس های غمگین و غمناک

اس ام اس | اس ام اس های غمگین | جملات غمگین اس ام اس غمگین sms ghamgin • گراهام بـــل عــــزیز! تلفنی که زنـــگ نمی خورد که نیـــازی به اخــــتراع نداشت!! حوصـــله ات ســـر رفته بود، چــــسب قلـــــب اختراع می کردی می چسباندیم روی ایـــن ترک های قلب صاحب مـــــرده مان و غصـــه زنـــگ نخوردن تلفـــــنی که اختراعش نکرده ای را نمی خوردیم! • اس ام اس غمگین sms ghamgin • یـــه حرفهائیــم هســت توی...

ادامه مطلب