اس ام اس سیگار

اس ام اس های سیگار

اس ام اس های سیگار

اس ام اس | اس ام اس های سیگار | اس ام اس سیگار اس ام اس سیگار sms sigar • روبرویم ایستاده ای سیگار میکشم کاش می توانستم دست بکشم از سیگارها از تو از آتش عشقی که تو در من روشن کردی  ...

ادامه مطلب

اس ام اس های سیگار قشنگ

اس ام اس های سیگار قشنگ

اس ام اس | اس ام اس های سیگار | اس ام اس سیگار اس ام اس سیگار sms sigar • آدم ها دست به دست هم می دهند دو دسته می شوند آنهایی که نمی فهمندت آنهایی که نمی پذیرندت و بعد تو محکوم میشو...

ادامه مطلب

اس ام اس سیگار 93

اس ام اس سیگار 93

اس ام اس سیگار اس ام اس سیگار 93 SMS Sigar • • • دود سیگار با یه روح بیمار عکس دونفره ی ما روی دیوار دو سه روزه بیکار توی خونه بیدار اشکایی که میچکه روی گیتار ! • • • اس ام اس سیگار 93 SM...

ادامه مطلب

اس ام اس برای سیگار

اس ام اس برای سیگار

اس ام اس سیگار اس ام اس برای سیگار SMS Sigar • • • همه ترکم کردند به جز یک دوست قدیمی همان دوست سفید و کمر باریک او دود می شود و من آرام • • • اس ام اس برای سیگار SMS Sigar • • • سی...

ادامه مطلب

اس ام اس سیگار با عکس

اس ام اس سیگار با عکس

اس ام اس سیگار اس ام اس سیگار با عکس SMS Sigar • • • به چه آسانی ترکم کردی و من به چه آسانی سال هاست که در ترک همین پک آخرم • • • اس ام اس سیگار با عکس SMS Sigar • • • می کِشد ، می کِشی ...

ادامه مطلب

اس ام اس سیگار باحال

اس ام اس سیگار باحال

اس ام اس سیگار اس ام اس سیگار باحال SMS Sigar • • • عشق من این بار که از کنار من گذشتی واژه ای تلخ بگو تا با آن سیگاری روشن کنم و دنیا را در دود به پشت میز همان کافه همیشگی برگردانم ش...

ادامه مطلب

اس ام اس در مورد سیگار

اس ام اس در مورد سیگار

اس ام اس سیگار اس ام اس در مورد سیگار SMS Dar Mored Sigar • • • مرد سیگار می کشد تو دود می بینی ، او خاطره … • • • اس ام اس در مورد سیگار SMS Dar Mored Sigar • • • ﻣﻴﻜﺸﻢ ﻣﻴﻜﺸﻲ ﻣﻴﻜﺸﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻴﻜﺸﻴ...

ادامه مطلب

اس ام اس غمگین سیگار

اس ام اس غمگین سیگار

اس ام اس سیگار اس ام اس غمگین سیگار SMS Sigar Ghamgin • • • سیگار را روشن میکنم و کام میگیرم افکارم دود میشوند و سیگار تمام میشود ته سیگار برایم میشود ته دنیا و من پرت میشوم در بستر ای...

ادامه مطلب

اس ام اس سیگار عاشقانه

اس ام اس سیگار عاشقانه

اس ام اس سیگار اس ام اس سیگار عاشقانه SMS Sigar Asheghaneh • • • خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم هر تمام شدنی که مرگ نیست ؟ گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر پوسید • • •...

ادامه مطلب