اس ام اس دانستنی ها

اس ام اس دانستنی های علمی و جالب

اس ام اس دانستنی های علمی و جالب

اس ام اس دانستنی ها تعداد اس ام اس ها : 25 اس ام اس دانستنی های علمی و جالب SMS Danestaniha • • • آیا می دانید فیل ها از موش و زنبور می ترسند • • • اس ام اس دانستنی های علمی و جالب SMS D...

ادامه مطلب

آیا میدانید پزشکی

آیا میدانید پزشکی

اس ام اس دانستنی ها آیا میدانید پزشکی Aya Midanid Pezeshki • • • آیا میدانستید پنیر پفک اغلب  فاسد و گندیده تاریخ مصرف گذشته می باشد چسبندگی پفک براساس تحقیقات تا هفت بار مسواک هم تمیز نمی ...

ادامه مطلب

آیا میدانید علمی

آیا میدانید علمی

اس ام اس دانستنی ها آیا میدانید علمی Aya Midanid Elmi • • • آیا می دانستید یک نانومتر یک میلیاردم متر یا حدوداً به طول ۱۰ اتم هیدروژن است • • • آیا میدانید علمی Aya Midanid Elmi • • • آیا ...

ادامه مطلب

آیا میدانید های عجیب

آیا میدانید های عجیب

اس ام اس دانستنی ها آیا میدانید های عجیب Aya Midanid Ajib • • • آیا می دانستید عمر زنان از مردان بیشتر است • • • آیا میدانید های عجیب Aya Midanid Ajib • • • آیا می دانستید خوردن زعفران خنده را زیاد...

ادامه مطلب