اس ام اس تابستان

اس ام اس تابستانی

اس ام اس تابستانی

اس ام اس تابستان اس ام اس تابستانی SMS Tabestani • • • تو این گرما بیا دیوونه گردیم تو حوض آب یخ وارونه گردیم که این گرمای سوزان کشت ما را برای هم بیا هندونه گردیم ! • • • اس ام اس تابستانی ...

ادامه مطلب