حیات وحش

مار

مار

مار مار حیوانی ترسناک جانوری خزنده و سریع، گوشت‌خوار، کشیده و بدون پا است و نداشتن پلک و گوش بیرونی  آن‌ها را از مارمولک بی‌پا جدا می کند. مارها جانورانی خونسرد و …