جملات شنیدنی ابن سینا

جملات شنیدنی ابن سینا

اس ام اس | جملات ابن سینا | ابن سینا جملات ابن سینا ebn sina • نیك بخت ترین مردم كسی است كه كردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی • جملات ابن سینا ebn sina • بهترین ورزش …

ادامه مطلب

جملات زیبای ابن سینا

جملات زیبای ابن سینا

اس ام اس | جملات ابن سینا | ابن سینا جملات ابن سینا ebn sina •  من در میان موجودات از گاو خیلی می ترسم زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد. • جملات ابن سینا ebn sina • حقیقت …

ادامه مطلب

سری جدید جملات ابن سینا

سری جدید جملات ابن سینا

اس ام اس | جملات ابن سینا | ابن سینا جملات ابن سینا ebn sina • موسیقی صدای خداست • جملات ابن سینا ebn sina • هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست • جملات ابن سینا ebn sina • انسان …

ادامه مطلب

سخنان ابن سینا

سخنان ابن سینا

سخنان ابن سینا Sokhanan Avicenna • • • اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید • …

ادامه مطلب