جملات آندره ژید

سری جدید جملات آندره ژید

اس ام اس | آندره ژید | جملات آندره ژید  جملات آندره ژید  André Gide • نگرش تو باید هر لحظه نو شود خردمند کسی است که از هر چیزی، به شگفت آید • جملات آندره ژید  André Gide • هر آفریده ای نشانه ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست. …

ادامه مطلب

جملات کوتاه آندره ژید

جملات کوتاه آندره ژید Jomlat Kutah André Gide • • • هر سعادتی زاده‌ی تصادف است و در هر لحظه هم‌چون گدایی بر سر راهت ظاهر می‌شود • • • جملات کوتاه آندره ژید Jomlat Kutah André Gide • • • من بر این باورم كه عشق به یك شخص ِ بزرگوار بیش از هر …

ادامه مطلب

سخنان آندره ژید

سخنان آندره ژید Sokhanan André Gide • • • هرچه بالاتر روی از نظر آنان كه پرواز نمی دانند كوچكتر به نظر خواهی رسید • • • سخنان آندره ژید Sokhanan André Gide • • • هیچ كس موفق نمی شود سرزمین جدیدی را كشف كند مگر اینكه بپذیرد مدت زیادی رنگ خشكی را نبیند …

ادامه مطلب